Hàng không vũ trụ, máy bay và máy bay lên thẳng

Tài liệu phát hành

Loại tài liệu điện tử
Ngôn ngữ
Tìm kiếm món hàng      Hãy nhập vào một hoặc nhiều món hàng tìm kiếm (dấu cách = "VÀ liên kết"). Các món hàng tìm kiếm bằng dấu nối cần được đặt trước dấu ngoặc kép (ví dụ "e-business")
Nếu bạn không hiệu chỉnh lỗi chính tả của một thuật ngữ hoặc nếu bạn muốn tìm kiếm một số cụm từ, việc sự dụng ký tự đại diện (*) sẽ giúp ích rất nhiều với tư cách là các phần giữ chỗ cho âm tiết hoặc ký tự. Các ký tự đại diện có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào (ví dụ: tuyến tính *, bạc đạn * rãnh sâu) chỉ ngoại trừ trường hợp đứng trước một từ.
Xem
   
Lựa chọn giao hàng

Các tài liệu phát hành hiện tại

 
 
[ |
|
|
]
 
 
Monitorización profesional de los rodamientos para  husillos principales de rectificadoras utilizadas en el  sector aeroespacial
Reference / GTS | 2015-05 | GTS 0039 | Tây Ban Nha

Monitorización profesional de los rodamientos para husillos principales de rectificadoras utilizadas en el sector aeroespacial

El Grupo Schaeffler es un fabricante líder de rodamientos, así como un proveedor de reconocido prestigio de la industria de la automoción. Con unos 76 000 empleados en todo el mundo, el Grupo generó ventas por un valor superior a 11 100 millones de euros (ejercicio 2012). La división de Industria suministra productos y servicios de las marcas INA y FAG a 60 sectores industriales distintos. Entre estos productos se encuentran los rodamientos de superprecisión para el sector aeroespacial, que se fabrican en nuestra planta de
Schweinfurt (Alemania).

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
V2500 Repair Program
Tập quảng cáo | 2015-04 | V2500 | Anh

V2500 Repair Program

Features

We are committed to joint development partnerships with technology leaders in the aviation and aerospace industry. Our customers include world renowned manufacturers of airplanes, aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites. International airlines and engine maintenance shops apply our competence in bearing diagnosis and repair.

Nhà xuất bản : The Barden Corporation

 
PT6A Repair Program
Tập quảng cáo | 2015-04 | PT6A | Anh

PT6A Repair Program

Features

We are committed to joint development partnerships with technology leaders in the aviation and aerospace industry. Our customers include world renowned manufacturers of airplanes, aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites. International airlines and engine maintenance shops apply our competence in bearing diagnosis and repair.

Nhà xuất bản : The Barden Corporation

 
PW2000 Repair Program
Tập quảng cáo | 2015-04 | PW2000 | Anh

PW2000 Repair Program

Features

We are committed to joint development partnerships with technology leaders in the aviation and aerospace industry. Our customers are world renowned manufacturers of airplanes, aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites. International airlines and engine maintenance shops apply our competence in bearing diagnosis and repair.

Nhà xuất bản : The Barden Corporation

 
PW 4000 Repair Program
Tập quảng cáo | 2015-04 | PW 4000 | Anh

PW 4000 Repair Program

Aerospace Repair Services

We are committed to joint development partnerships with technology leaders in the aviation and aerospace industry. Our customers are world renowned manufacturers of airplanes, aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites. International airlines and engine maintenance shops apply our competence in bearing diagnosis and repair. The engine PW 4000 is manufactured by Pratt & Whitney.

Nhà xuất bản : The Barden Corporation

 
CF6 Series Repair Program
Tập quảng cáo | 2015-04 | CF 6 | Anh

CF6 Series Repair Program

We are committed to joint development partnerships with
technology leaders in the aviation and aerospace industry.
Our customers are world renowned manufacturers of
airplanes, aircraft engines, helicopters, space launchers and
satellites. International airlines and engine maintenance
shops apply our competence in bearing diagnosis and repair.

Nhà xuất bản : The Barden Corporation

 
Training for Inspectors
Tập quảng cáo | 2015-04 | Anh

Training for Inspectors

FAG Aerospace Repair Services

The inspection of rolling element bearings during engine maintenance is one of the most critical processes to ensure full functionality and reliability of the aero-engine application.

Nhà xuất bản : The Barden Corporation

 
CF34 Repair program
Tập quảng cáo | 2015-04 | CF34 | Anh

CF34 Repair program

FAG Aerospace

We are committed to joint development partnerships with
technology leaders in the aviation and aerospace industry.
Our customers include world renowned manufacturers of
airplanes, aircraft engines, helicopters, space launchers and
satellites. International airlines and engine maintenance
shops apply our competence in bearing diagnosis and repair.

Nhà xuất bản : The Barden Corporation

 
Repair of CFM56 4R Bearings with Replacement of Components
Tập quảng cáo | 2015-04 | CFM56 4R | Anh

Repair of CFM56 4R Bearings with Replacement of Components

Bearing Reconditioning

The CFM 56 #4R mainshaft bearing is highly stressed
during operation. To increase the reliability of this
bearing, major design changes have been made.

Nhà xuất bản : The Barden Corporation

 
Repair of Bearings with Roller Retention Cages
Tập quảng cáo | 2015-04 | Anh

Repair of Bearings with Roller Retention Cages

Bearing Reconditioning

There are many methods of cage roller retention. One of them is called staked roller retention. This type of roller retention uses tangs, formed by a special cutting tool, to retain the roller in the cage pocket.

Nhà xuất bản : The Barden Corporation

 
 
[ |
|
|
]