Máy móc xây dựng

Tài liệu phát hành

Loại tài liệu điện tử
Ngôn ngữ
Tìm kiếm món hàng      Hãy nhập vào một hoặc nhiều món hàng tìm kiếm (dấu cách = "VÀ liên kết"). Các món hàng tìm kiếm bằng dấu nối cần được đặt trước dấu ngoặc kép (ví dụ "e-business")
Nếu bạn không hiệu chỉnh lỗi chính tả của một thuật ngữ hoặc nếu bạn muốn tìm kiếm một số cụm từ, việc sự dụng ký tự đại diện (*) sẽ giúp ích rất nhiều với tư cách là các phần giữ chỗ cho âm tiết hoặc ký tự. Các ký tự đại diện có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào (ví dụ: tuyến tính *, bạc đạn * rãnh sâu) chỉ ngoại trừ trường hợp đứng trước một từ.
Xem
   
Lựa chọn giao hàng

Các tài liệu phát hành hiện tại

 
 
[ |
|
|
]
 
 
Large Spherical Plain Bearings
Tập quảng cáo | 2016-05 | OEG | Anh

Large Spherical Plain Bearings

X-life proven to be better

Longer rating and operating life – reliable –
maintenance-free

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Großgelenklager
Tập quảng cáo | 2016-05 | OEG | Đức

Großgelenklager

X-life messbar besser

Längere Lebens- und Gebrauchsdauer – verlässlich –
wartungsfrei

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Cylindrical Roller Bearings SL04 in Rope Sheaves
Thông tin Sản phẩm Kỹ thuật | 2016-01 | TPI 237 | 085522112-0000 | Anh

Cylindrical Roller Bearings SL04 in Rope Sheaves

Construction machinery and conveying equipment are being
designed as increasingly compact while their power levels are
continually increasing. This increase in power density places
increasingly high demands on the rolling bearings used. This is particularly true for rope sheaves made from plastic or
steel, since these must transmit very high power levels with high
operational security under a wide variety of environmental and
operating conditions.
The rolling bearings used are subject to very high demands in terms
of functional security, rating life and environmental durability.
Rolling bearings are now used in preference if they have high load
carrying capacity, are extremely reliable, have a very long rating life
and are very easy to fit.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Zylinderrollenlager SL04 in Seilscheiben
Thông tin Sản phẩm Kỹ thuật | 2016-01 | TPI 237 | 083114653-0000 | Đức

Zylinderrollenlager SL04 in Seilscheiben

Baumaschinen und Maschinen der Fördertechnik werden bei
kontinuierlich steigender Leistung immer kompakter konstruiert.
Diese Leistungskomprimierung stellt zunehmend auch höhere
Anforderungen an die eingesetzten Wälzlager. Für Seilscheiben aus Kunststoff oder Stahl trifft das in besonderem
Maße zu, da diese bei unterschiedlichsten Umwelt- und Betriebsbedingungen höchste Lasten betriebssicher übertragen müssen. Dabei werden an die eingesetzten Wälzlager höchste Ansprüche an die Funktionssicherheit, Lebensdauer und Umweltbeständigkeit gestellt.
Wälzlager werden heute bevorzugt eingesetzt, wenn sie hoch
tragfähig, äußerst zuverlässig, besonders langlebig und montagefreundlich sind.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Grandes rótulas ELGES
Tập quảng cáo | 2015-12 | OEG | Tây Ban Nha

Grandes rótulas ELGES

Mayor duración de vida útil, fiable y sin mantenimiento

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rodamientos de rodillos cónicos
Tập quảng cáo | 2015-12 | OKL | Tây Ban Nha

Rodamientos de rodillos cónicos

Mayor duración de vida útil, fiable y energéticamente
eficiente

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rótulas grandes ELGES
Tập quảng cáo | 2015-12 | OEG | Bồ Đào Nha

Rótulas grandes ELGES

Maior vida útil, fiável e livre de manutenção

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rolamentos de rolos cónicos
Tập quảng cáo | 2015-12 | OKL | Bồ Đào Nha

Rolamentos de rolos cónicos

Maior vida útil, fiável e energeticamente eficiente

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
用于滑轮的SL04 圆柱滚子轴承
Thông tin Sản phẩm Kỹ thuật | 2015-06 | TPI 237 | Trung Quốc

用于滑轮的SL04 圆柱滚子轴承

工程机械和输送设备的设计越来越紧凑,而功率越来越大。
不断提升的功率密度对滚动轴承的要求日益提高。
对于塑料或钢制滑轮尤其如此,它们必须在各种环境和工况条件
下可靠地传递非常高的功率。
其中安装的滚动轴承需要有非常高的功能安全性、寿命和环境
耐受性。
因此,承载能力高、可靠性好、寿命长和易于安装的滚动轴承
成为首选。

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Tapered Roller Bearings
Tập quảng cáo | 2015-02 | OKL | Anh

Tapered Roller Bearings

X-life proven to be better

Longer rating and operating life – reliable –
energy-efficient

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
]