Kỹ thuật điện

Tài liệu phát hành

Loại tài liệu điện tử
Ngôn ngữ
Tìm kiếm món hàng      Hãy nhập vào một hoặc nhiều món hàng tìm kiếm (dấu cách = "VÀ liên kết"). Các món hàng tìm kiếm bằng dấu nối cần được đặt trước dấu ngoặc kép (ví dụ "e-business")
Nếu bạn không hiệu chỉnh lỗi chính tả của một thuật ngữ hoặc nếu bạn muốn tìm kiếm một số cụm từ, việc sự dụng ký tự đại diện (*) sẽ giúp ích rất nhiều với tư cách là các phần giữ chỗ cho âm tiết hoặc ký tự. Các ký tự đại diện có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào (ví dụ: tuyến tính *, bạc đạn * rãnh sâu) chỉ ngoại trừ trường hợp đứng trước một từ.
Xem
   
Lựa chọn giao hàng

Các tài liệu phát hành hiện tại

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Guia linear de esferas de alta velocidade HS
Tập quảng cáo | 2015-12 | OKU | Bồ Đào Nha

Guia linear de esferas de alta velocidade HS

Maior capacidade de carga, fiável e flexível

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Sistema con recirculación a bolas de alta velocidad HS
Tập quảng cáo | 2015-12 | OKU | Tây Ban Nha

Sistema con recirculación a bolas de alta velocidad HS

Mayor capacidad de carga, fiable y flexible

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
HS Linear Recirculating Ball Bearing and Guideway Assembly
Tập quảng cáo | 2015-02 | OKU | Anh

HS Linear Recirculating Ball Bearing and Guideway Assembly

X-life proven to be better

Higher load ratings – reliable – flexible

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Highspeed Kugelumlaufeinheit
Tập quảng cáo | 2015-02 | OKU | Đức

Highspeed Kugelumlaufeinheit

X-life messbar besser

Höhere Tragzahlen – zuverlässig – flexibel

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Electrification of the Drive Train
Thông tin Sản phẩm Ô tô | 2014-09 | KEM | Anh

Electrification of the Drive Train

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Elektrifizierung des Antriebsstrangs
Thông tin Sản phẩm Ô tô | 2014-09 | KEM | Đức

Elektrifizierung des Antriebsstrangs

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Mission Statement Industrial Aftermarket
Tài liệu phát hành | 2014-03 | Tây Ban Nha

Mission Statement Industrial Aftermarket

La División Industrial Aftermarket del Grupo Schaeffler es responsable del negocio de recambios y servicios con distribuidores y clientes finales de los principales sectores industriales. Nuestra prioridad es el suministro fiable a nuestros clientes de productos de alta calidad, soluciones para aplicaciones concretas y servicios.

Nhà xuất bản : Schaeffler Iberia, S.L.U. - División Industria

 
Mission Statement Industrial Aftermarket
Tài liệu phát hành | 2014-03 | Anh

Mission Statement Industrial Aftermarket

The Schaeffler Group’s Industrial Aftermarket is responsible for the replacement parts and service business with end customers and distributors in all major industrial sectors. Our top priority is to reliably supply our customers with our high-quality products, application solutions and services.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Mission Statement Industrial Aftermarket
Tài liệu phát hành | 2014-03 | Đức

Mission Statement Industrial Aftermarket

Der Industrial Aftermarket der Schaeffler Gruppe verantwortet das Ersatzteil- und Servicegeschäft mit Endkunden und Vertriebspartnern in allen wichtigen Industriesektoren. Unser oberstes Ziel ist es, unsere Kunden zuverlässig mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten, Anwendungslösungen und Serviceleistungen zu versorgen.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Dünnringlager
Danh mục | 2014-02 | 575 | 002089211-0000 | Đức

Dünnringlager

Dünnringlager von INA sind hochpräzise Maschinenelemente – geräuscharm und hochtragfähig. Dünnringlager sind Kugellager drei verschiedener Baufomen mit extrem kleinem, überwiegend quadratischem Querschnitt. Dieser Querschnitt bleibt innerhalb einer Baureihe auch bei größerem Durchmesser der Welle und der Gehäusebohrung konstant.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]