Công nghệ chất lỏng

Tài liệu phát hành

Loại tài liệu điện tử
Ngôn ngữ
Tìm kiếm món hàng      Hãy nhập vào một hoặc nhiều món hàng tìm kiếm (dấu cách = "VÀ liên kết"). Các món hàng tìm kiếm bằng dấu nối cần được đặt trước dấu ngoặc kép (ví dụ "e-business")
Nếu bạn không hiệu chỉnh lỗi chính tả của một thuật ngữ hoặc nếu bạn muốn tìm kiếm một số cụm từ, việc sự dụng ký tự đại diện (*) sẽ giúp ích rất nhiều với tư cách là các phần giữ chỗ cho âm tiết hoặc ký tự. Các ký tự đại diện có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào (ví dụ: tuyến tính *, bạc đạn * rãnh sâu) chỉ ngoại trừ trường hợp đứng trước một từ.
Xem
   
Lựa chọn giao hàng

Các tài liệu phát hành hiện tại

 
 
[ |
|
|
|
]
 
 
FAG CONCEPT2
Tập quảng cáo | 2017-03 | OFC | Pháp

FAG CONCEPT2

Deux en un

FAG CONCEPT2 – Un appareil remplace deux systèmes de lubrification automatiques mono-points

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Bearinx-online Easy Pump
Tập quảng cáo | 2016-07 | FEP | 089479467-0000 | Anh

Bearinx-online Easy Pump

Online calculation of fluid pumps

With the new Bearinx-online module “Easy Pump”, the bearing arrangements in fluid pumps can be calculated in order to arrive at the appropriate selection. In addition to the results for the bearing arrangement, guide values are also generated for displacement in operation and the comparative stresses in the shaft.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Bearinx-online Easy Pump
Tập quảng cáo | 2016-07 | FEP | 089479157-0000 | Đức

Bearinx-online Easy Pump

Onlineberechnung von Flüssigkeitspumpen

Mit dem Bearinx-online-Modul „Easy Pump“ kann die Lagerung von Flüssigkeitspumpen berechnet und eine geeignete Auswahl getroffen werden. Zusätzlich zu den Ergebnissen der Lagerung werden auch Richtwerte für die Verlagerung im Betrieb und die Vergleichsspannung der Welle ausgegeben.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
性能优良的流体泵滚动轴承
Thông tin Sản phẩm Kỹ thuật | 2016-01 | TPI 223 | 088671526-0000 | Trung Quốc

性能优良的流体泵滚动轴承

Schaeffler 提供应用于流体泵范围广泛的、高精度的、旋转运动
的轴承产品。在这个领域,创新和经济解决方案的需求正日益增
加。因此,在高质量标准轴承的基础上找到精确匹配的系统解决
方案变得越来越重要。

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera
Tập quảng cáo | 2015-12 | OES | Tây Ban Nha

Rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera

Mayor duración de vida útil, fiable

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rolamentos de esferas de contacto angular de uma carreira
Tập quảng cáo | 2015-12 | OES | Bồ Đào Nha

Rolamentos de esferas de contacto angular de uma carreira

Maior vida útil, fiável

Nhà xuất bản : Schaeffler AG

 
Rodamientos de rodillos cónicos
Tập quảng cáo | 2015-12 | OKL | Tây Ban Nha

Rodamientos de rodillos cónicos

Mayor duración de vida útil, fiable y energéticamente
eficiente

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rolamentos de agulhas maciços D-XL
Tập quảng cáo | 2015-12 | OMX | Bồ Đào Nha

Rolamentos de agulhas maciços D-XL

Maior de vida útil, fiável e energeticamente eficiente

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rodamientos macizos de agujas D-XL
Tập quảng cáo | 2015-12 | OMX | Tây Ban Nha

Rodamientos macizos de agujas D-XL

Mayor duración de vida útil, fiable y energéticamente
eficiente

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rolamentos com quatro pontos de contacto
Tập quảng cáo | 2015-12 | OVL | Bồ Đào Nha

Rolamentos com quatro pontos de contacto

Maior vida útil, fiável

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
]