Xe máy và các phương tiện di chuyển đặc biệt

Tài liệu phát hành

Loại tài liệu điện tử
Ngôn ngữ
Tìm kiếm món hàng      Hãy nhập vào một hoặc nhiều món hàng tìm kiếm (dấu cách = "VÀ liên kết"). Các món hàng tìm kiếm bằng dấu nối cần được đặt trước dấu ngoặc kép (ví dụ "e-business")
Nếu bạn không hiệu chỉnh lỗi chính tả của một thuật ngữ hoặc nếu bạn muốn tìm kiếm một số cụm từ, việc sự dụng ký tự đại diện (*) sẽ giúp ích rất nhiều với tư cách là các phần giữ chỗ cho âm tiết hoặc ký tự. Các ký tự đại diện có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào (ví dụ: tuyến tính *, bạc đạn * rãnh sâu) chỉ ngoại trừ trường hợp đứng trước một từ.
Xem
   
Lựa chọn giao hàng

Các tài liệu phát hành hiện tại

 
 
[ |
|
|
]
 
 
Gleitlager
Tập quảng cáo | 2016-09 | PPB | Đức

Gleitlager

Für alles, was sich bewegt

Unter der Marke INA produziert und vertreibt die Schaeffler Gruppe
eine Vielfalt hochwertiger Gleitlager. Dazu gehören Gleitbuchsen mit
Elgotex und Elgoglide ebenso wie Metall-Polymer-Verbundgleitlager.
Hinzu kommt das bewährte Programm an Gelenklagern und
Gelenkköpfen. Somit sind wir in der Lage, Ihnen für nahezu jede
Anwendung das passende Gleitlager zu liefern.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
滑动轴承
Tập quảng cáo | 2016-09 | PPB | Trung Quốc

滑动轴承

适用于一切运动设备

舍弗勒集团以INA品牌生产和经销品种丰富的优质滑动轴
承,其中包括采用 Elgotex 和Elgoglide 技术的衬套,以
及金属-高分子复合材料的滑动轴承。当然,我们还供应久
经考验的ELGES 关节轴承系列产品。凭借如此丰富的产
品组合,我们能够向您提供合适的滑动轴承,几乎可以满
足您的所有应用。

Nhà xuất bản : Schaeffler (China) Co., Ltd. - Plant 2, 3 and 4

 
Plain Bearings
Tập quảng cáo | 2016-09 | PPB | 036899488-0000 | Anh

Plain Bearings

For Everything That Moves

The Schaeffler Group produces and distributes a wide range of highquality
plain bearings under the INA brand. These include bushings
with Elgotex and Elgoglide as well as metal-polymer composite
plain bearings. Also available, of course, is our proven line of spherical
plain bearings and rod ends. This expansive product portfolio enables
us to provide you with the right plain bearing for virtually any application.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rodamientos a bolas de contacto angular de dos hileras
Tập quảng cáo | 2015-12 | OZS | Tây Ban Nha

Rodamientos a bolas de contacto angular de dos hileras

Mayor duración de vida útil, fiable

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rolamentos de esferas de contacto angular de duas carreiras
Tập quảng cáo | 2015-12 | OZS | Bồ Đào Nha

Rolamentos de esferas de contacto angular de duas carreiras

Maior vida útil, fiável

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Freiläufe für E-Bikes
Tập quảng cáo | 2015-08 | OHF | Đức

Freiläufe für E-Bikes

Kompakt, schaltgenau und leistungsstark

Hülsenfreiläufe sind Einwegkupplungen, die aus
dünnwandigen Außenringen, Käfig und Nadelrollen
bestehen.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
One-way clutches for e-bikes
Tập quảng cáo | 2015-08 | OHF | Anh

One-way clutches for e-bikes

Compact and precise with high performance

Drawn cup roller clutches are one-way clutches
comprising thin-walled outer rings, cage, and
needle rollers.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
One-Way Starter Clutch for Two-Wheel Vehicles
Tập quảng cáo | 2015-06 | 086002376-0000 | Anh

One-Way Starter Clutch for Two-Wheel Vehicles

A reliable product for easy use

Schaeffler is a renowned supplier to the automotive
industry with an in-depth understanding of systems.
The two-wheeler market also benefits from this systems
expertise. With our network of interconnected R & D centers,
we are represented on all markets worldwide and are
thus always close to our customers. This allows us to
fulfill specific requirements at all times, both flexibly and
efficiently. The development of our one-way starter clutch
for two-wheelers is one example.

Nhà xuất bản : Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

 
Diaphragm Spring Clutch for Motorcycles
Thông tin Sản phẩm Ô tô | 2015-03 | OTK | Anh

Diaphragm Spring Clutch for Motorcycles

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Tellerfeder-Kupplung für Motorräder
Thông tin Sản phẩm Ô tô | 2015-03 | OTK | Đức

Tellerfeder-Kupplung für Motorräder

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
]