Thiết bị xe đạp và dụng cụ thể thao

Tài liệu phát hành

Loại tài liệu điện tử
Ngôn ngữ
Tìm kiếm món hàng      Hãy nhập vào một hoặc nhiều món hàng tìm kiếm (dấu cách = "VÀ liên kết"). Các món hàng tìm kiếm bằng dấu nối cần được đặt trước dấu ngoặc kép (ví dụ "e-business")
Nếu bạn không hiệu chỉnh lỗi chính tả của một thuật ngữ hoặc nếu bạn muốn tìm kiếm một số cụm từ, việc sự dụng ký tự đại diện (*) sẽ giúp ích rất nhiều với tư cách là các phần giữ chỗ cho âm tiết hoặc ký tự. Các ký tự đại diện có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào (ví dụ: tuyến tính *, bạc đạn * rãnh sâu) chỉ ngoại trừ trường hợp đứng trước một từ.
Xem
   
Lựa chọn giao hàng

Các tài liệu phát hành hiện tại

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
FAG Velomatic the automatic gearshift system
Tập quảng cáo | 2016-08 | OFV | Anh

FAG Velomatic the automatic gearshift system

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
CYCLING – REINVENTED
Tập quảng cáo | 2016-08 | Velosolutions | Anh

CYCLING – REINVENTED

SCHAEFFLER VELOSOLUTIONS

With innovations comprising sensors and mechanical
components, from the intelligent bottom bracket unit and
automatic gearshift systems to rotary solutions for electric
drives, hubs, and transmission bearings.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
RADFAHREN WIE NIE ZUVOR
Tập quảng cáo | 2016-08 | Velosolutions | Đức

RADFAHREN WIE NIE ZUVOR

SCHAEFFLER VELOSOLUTIONS

Mit sensorischen und mechanischen Innovationen – von der intelligenten Tretlagereinheit über Automatikschaltungen bis zur rotativen Lösung
für Elektroantriebe, Naben- und Getriebelager.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FAG-Velomatic
Tập quảng cáo | 2016-08 | OFV | Đức

FAG-Velomatic

Die Schaltautomatik

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Cycling - reinvented!
Tập quảng cáo | 2016-08 | VELOSOLUTIONS | Anh

Cycling - reinvented!

FAG Velomatic

Always in the right gear – wherever you are!

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Radfahren - wie nie zuvor!
Tập quảng cáo | 2016-08 | VELOSOLUTIONS | Đức

Radfahren - wie nie zuvor!

FAG Velomatic

Immer und überall im richtigen Gang!

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FAG-VELOMATIC
Thông tin Sản phẩm Kỹ thuật | 2016-08 | TPI 242 | 085558001-0000 | Đức

FAG-VELOMATIC

Elektromechanischer Schaltaktor

Merkmale: Die Schaltautomatik FAG-VELOMATIC ist eine automatische Fahrradschaltung mit flexiblem Einsatzgebiet. Sie ersetzt die konventionelle Handschaltung und ermöglicht ein automatisches Schalten von Getriebenaben in Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FAG VELOMATIC
Thông tin Sản phẩm Kỹ thuật | 2016-08 | TPI 242 | 089707567-0000 | Anh

FAG VELOMATIC

Electromechanical gearshift actuator

Features: The automatic gearshift system FAG VELOMATIC is an automatic gearshift for bikes with a wide range of possible applications.
It replaces the conventional manual gearshift and allows automatic
shifting of gear hubs in bikes, pedelecs and e-bikes.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
总是处于正确的速比-无论你在哪里
Tập quảng cáo | 2016-03 | PFV | Trung Quốc

总是处于正确的速比-无论你在哪里

FAG VELOMATIC自行车自动变速系统将带给你绝对的骑行乐趣

德国联邦统计办公室估计在2015年自行车骑行者的骑行里程将达到248亿公
里。为了确保骑行者在每一公里的骑行中都能享受纯粹的骑行乐趣, 舍弗勒
研发了自行车自动变速系统-FAG VELOMATIC。
你可以用相应的VELODAPTIC app来创建客户化的变速程序,那将让你更加放
松、舒适和安全地享受骑行—也就是说,你只管放松地骑行和领略沿途的风
景,其他的交给自动变速系统来完成。

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Freiläufe für E-Bikes
Tập quảng cáo | 2015-08 | OHF | Đức

Freiläufe für E-Bikes

Kompakt, schaltgenau und leistungsstark

Hülsenfreiläufe sind Einwegkupplungen, die aus
dünnwandigen Außenringen, Käfig und Nadelrollen
bestehen.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]