E-Business tại INA:

SupplyOn

 

Thị trường SupplyOn:
www.supplyon.com

 
Các nhà cung cấp

Trở thành một nhà cung cấp

Bạn có muốn trở thành một trong các nhà cung cấp của chúng tôi?

Bạn có muốn cùng tham gia cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của chúng ta? Hãy cùng đón nhận thử thách và trở thành một trong những đối tác của chúng tôi.

Các bước tiếp theo cho sự hợp tác lâu bền.

Đăng ký tại diễn đàn trực tuyến SupplyOn để thiết lập một mối quan hệ hợp tác lâu dài với chúng tôi. Diễn đàn là nơi nhận các đơn đặt hàng và nhanh chóng xử lý đơn đặt hàng thông qua việc quản lý tài liệu, đánh giá nhà cung cấp và phản hồi thông tin cho khách hàng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc hợp tác với chúng tôi!