Báo cáo

Thông báo pháp lý

Chịu trách nhiệm cho nội dung trang web Internet:
Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam
Đường số 3B, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long Bình, T.P Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: +84 61 3936622
Fax: +84 61 3936620
Email: svcinfo@schaeffler.com; marketing_vn@schaeffler.com
Đại diện ủy quyền: Ông Brendan Lynch - Tổng Giám Đốc