Công ty Toàn cầu Ngành nghề & Các ngành công nghiệp chủ chốt Các sản phẩm & Dịch vụ
Sản phẩm
Ổ đũa và ổ trượt
Ổ bi rãnh sâu Ổ bi tiếp xúc góc Vòng bi trục chính Vòng bi tiếp xúc 4 điểm Vòng bi mặt cắt mỏng Ổ bi tự lựa Ổ đũa hình trụ Ổ đũa hình côn Ổ đũa tang trống Ổ đũa hình tang trống Con lăn kim và tổ hợp khung Ổ đũa kim hình chén có các đầu mở/đóng Ổ đũa kim bằng máy Khớp ly hợp lăn hình chén Vòng đệm kín Ổ bi rãnh sâu hướng trục Ổ bi tiếp xúc góc hướng trục Ổ đũa hình trụ hướng trục / Con lăn hình trụ hướng trục và các tổ hợp khung / vòng đệm ổ trục hướng trục Con lăn kim hướng trục và các tổ hợp khung / Vòng đệm ổ trục hướng trục / Ổ đũa kim hướng trục Ổ đũa hình cầu hướng trục Ổ đũa chéo Vòng quay Con lăn đỡ xích Ổ bi cho các bộ truyền động trục vít Ổ bàn xoay Ổ bi chèn hướng tâm/ Các cấu kiện thân vỏ / Các cấu kiện bánh xích trục lăn không tải/ cấu kiện bánh đai không tải Thân vòng bi Ổ trượt hình cầu ELGES, hai đầu tay đòn
Vòng bi tuyến tính và ổ trượt tuyến tính medias® Danh mục sản phẩm Công nghệ X-life Tính toán Tư vấn về ma sát Dữ liệu thiết kế Đào tạo
Các sản phẩm
Các cấu kiện cho bộ truyền động Các hệ thống bộ ly hợp Bộ giảm chấn Các sản phẩm cho máy kéo
Dịch vụ phụ tùng Văn phòng Báo chí Thư viện điện tử Nghề nghiệp Nhà cung cấp (bao gồm nhà cung cấp thứ cấp) Bán hàng