Ngành nghề & Các ngành công nghiệp chủ chốt

Ô tô

Các sản phẩm chính xác cho các động cơ, các bộ phận truyền tải và khung gầm.

Sản phẩm của chúng tôi có đóng góp không nhỏ cho lĩnh vực vận chuyển thân thiện với môi trường. Với tư cách là một đối tác và nhà cung cấp kỹ thuật cho hầu hết các hãng sản xuất ô tô, chúng tôi đã phát triển và sản xuất các sản phẩm tiên tiến và đưa ra những giải pháp cải tiến cho các động cơ, các bộ phận truyền tải và khung gầm. Chúng tôi sử dụng quy trình "đổi mới phát triển và cải tiến sản phẩm" để làm việc theo yêu cầu của khách hàng và đề xuất những giải pháp cho tương lai.