Từ ngữ tìm kiếm

Chính Sách Xung Đột Khoáng Sản

Tập đoàn Schaeffler có nguyện vọng với chính mình và các nhà cung cấp rằng tất cả các sản phẩm của Schaeffler không có xung đột khoáng sản, các khoáng sản có nguồn gốc từ các thực thể, trực tiếp hoặc gián tiếp tài trợ cho các cuộc xung đột ở các quốc gia hoặc bắt nguồn từ các hoạt động khai thác ở các khu vực bị ảnh hưởng và có nguy cơ cao.

Mặc dù Schaeffler không trực tiếp mua các khoáng sản đó từ bất kỳ nguồn nào, nhưng nhận thức được khả năng các khoáng sản xung đột có thể là một phần của chuỗi cung ứng. Để nhận ra điều này, mục tiêu của Schaeffler là cung cấp các khoáng chất này một cách có trách nhiệm bằng cách tích hợp “Hướng Dẫn Chuyên Sâu của OECD cho các Chuỗi Cung Ứng Khoáng Sản Có Trách Nhiệm từ Các Khu Vực Có Nguy Cơ Xung Đột Và Có Rủi Ro Cao” trong các quy trình của Tập đoàn.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận