Từ ngữ tìm kiếm

Schaeffler - Công ty công nghệ hàng đầu thế giới

Tập đoàn Schaeffler là nhà cung cấp phụ tùng ô tô và công nghiệp trên toàn thế giới. Khi cung cấp các thành phần và hệ thống có độ chính xác cao cho các ứng dụng động cơ, bộ truyền động và khung gầm, cũng như giải pháp vòng bi và khớp cầu cho hàng loạt ứng dụng công nghiệp, Tập đoàn Schaeffler đã đang định hình “Chuyển động vì tương lai” đến một mức độ đáng kể. Năm 2019, công ty công nghệ đạt doanh số khoảng 14,4 tỷ Euro. Với khoảng 84.200 nhân viên, Schaeffler là một trong những công ty thuộc sở hữu gia đình lớn nhất thế giới và hiện diện tại 170 địa điểm ở hơn 50 quốc gia, có mạng lưới cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển và công ty bán hàng trên toàn thế giới. Với hơn 2.400 bằng đăng ký sáng chế trong năm 2018, Schaeffler là công ty sáng tạo thứ hai của Đức theo DPMA (Văn phòng đăng ký nhãn hiệu và bằng sáng chế của Đức).

Cổ đông

Cùng với con trai Georg F. W. Schaeffler, cổ đông Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann đang tiếp tục sự nghiệp trọn đời của chồng là Tiến sĩ Ing. h.c. Georg Schaeffler, người đã qua đời năm 1996.

Ban điều hành

Tập đoàn Schaeffler được quản lý bởi Hội đồng quản trị của Schaeffler AG. Hội đồng quản trị và các Giám đốc Điều hành Khu vực cùng đại diện cho Ban điều hành của Tập đoàn Schaeffler.

Chiến lược

Nhu cầu về tính di động đang thay đổi vô cùng nhanh chóng và luôn đòi hỏi những đáp ứng mới. Chiến lược “Chuyển động vì tương lai” đặt ra phương hướng phát triển bền vững và có lợi nhuận trong tương lai cho Tập đoàn Schaeffler.

Ban giám sát

Ban giám sát của Schaeffler AG bổ nhiệm, giám sát và cố vấn cho Hội đồng quản trị. Ban giám sát chung của Schaeffler AG có quyền hạn đồng quyết định bao gồm tổng cộng 20 thành viên, trong đó có mười đại diện nhân viên và mười đại diện chủ doanh nghiệp.

Phát triển bền vững

Có trách nhiệm về mặt kinh tế, sinh thái và xã hội là một truyền thống trong Tập đoàn Schaeffler, một công ty gia đình.

Quan hệ nhà đầu tư

Báo cáo tài chính, bài thuyết trình, thông điệp công ty hiện hành cho năm tài chính hiện tại và ngày công bố thông tin về tình hình tài chính của Schaeffler.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận