Từ ngữ tìm kiếm

Tập đoàn Schaeffler - We pioneer motion

Là nhà cung cấp hàng đầu trên toàn cầu cho lĩnh vực ô tô và công nghiệp, Tập đoàn Schaeffler đã và đang thúc đẩy những phát minh và sáng chế đột phá trong lĩnh vực chuyển động và di chuyển trong hơn 70 năm qua. Với các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ tiên tiến cho các thiết bị lái ít CO₂, di chuyển bằng điện, Công nghiệp 4.0, số hóa và năng lượng tái tạo, chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy giúp cho việc chuyển động và di động trở nên hiệu quả, thông minh và bền vững hơn. Công ty công nghệ sản xuất các thành phần và hệ thống có độ chính xác cao cho các ứng dụng điều khiển xe lửa và khung gầm cũng như các giải pháp vòng bi và khớp cầu cho số lượng lớn các ứng dụng công nghiệp. Tập đoàn Schaeffler đã tạo ra doanh thu khoảng 12.6 tỷ EUR vào năm 2020. Với khoảng 83,900 nhân viên, Schaeffler là một trong những công ty gia đình lớn nhất thế giới. Với gần 1,900 đơn xin cấp bằng sáng chế vào năm 2020, Schaeffler là công ty sáng tạo thứ hai của Đức theo DPMA (Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng Sáng chế Đức).

Cổ đông

Cùng với con trai Georg F. W. Schaeffler, cổ đông Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann đang tiếp tục sự nghiệp trọn đời của chồng là Tiến sĩ Ing. h.c. Georg Schaeffler, người đã qua đời năm 1996.

Ban điều hành

Tập đoàn Schaeffler được quản lý bởi Hội đồng quản trị của Schaeffler AG. Hội đồng quản trị và các Giám đốc Điều hành Khu vực cùng đại diện cho Ban điều hành của Tập đoàn Schaeffler.

Roadmap 2025

Chúng tôi muốn định hình tương lai của di động và chuyển động với sự hợp tác của khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội. Đó là điều thúc đẩy chúng tôi và cũng thể hiện bản sắc của chúng tôi.ản sắc

Ban giám sát

Ban giám sát của Schaeffler AG bổ nhiệm, giám sát và cố vấn cho Hội đồng quản trị. Ban giám sát chung của Schaeffler AG có quyền hạn đồng quyết định bao gồm tổng cộng 20 thành viên, trong đó có mười đại diện nhân viên và mười đại diện chủ doanh nghiệp.

Phát triển bền vững

Có trách nhiệm về mặt kinh tế, sinh thái và xã hội là một truyền thống trong Tập đoàn Schaeffler, một công ty gia đình.

Quan hệ nhà đầu tư

Báo cáo tài chính, bài thuyết trình, thông điệp công ty hiện hành cho năm tài chính hiện tại và ngày công bố thông tin về tình hình tài chính của Schaeffler.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận