Từ ngữ tìm kiếm

Hợp tác kỹ thuật số

Tổ chức mua hàng

Tổ chức mua hàng của Tập đoàn Schaeffler được đặc trưng bởi tính đa dạng của sản phẩm và thị trường thu mua quốc tế rộng lớn. Rất nhiều nhân viên tham gia vào quá trình thu mua nguyên vật liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm cho các nhà máy sản xuất của chúng tôi trên thế giới. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu các tiêu chuẩn cao về chất lượng cung cấp từ các đối tác thu mua.

Các bước hướng tới sự hợp tác lâu dài

Đăng ký tại nền tảng trực tuyến SupplyOn là bắt buộc để thiết lập quan hệ đối tác lâu dài với chúng tôi. Bởi vì sự tích hợp các quy trình kinh doanh điện tử về hậu cần, mua hàng, chất lượng và tài chính, tạo ra sự minh bạch và đẩy nhanh các thủ tục. Để có thêm thông tin về SupplyOn và quy trình đăng ký, vui lòng xem qua Cổng thông tin nhà cung cấp của chúng tôi.

Để trao đổi kỹ thuật số dữ liệu hóa đơn, các nhà cung cấp của chúng tôi có quyền truy cập vào nền tảng hóa đơn điện tử miễn phí từ Tradeshift. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết hơn trong Tradeshift E-invoicing.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận