Từ ngữ tìm kiếm

Quản lý thu mua và cung ứng

Chúng tôi tự hào là một đối tác về hệ thống và kỹ thuật cũng như tự hào vì luôn khiến khách hàng hài lòng với những ý tưởng mới và các sản phẩm vượt trội của mình. Một sự bảo đảm thành công nữa chính là các nhà cung cấp, những người có cùng quan điểm với chúng tôi. Chúng ta làm việc cùng nhau, liên tục tối ưu sản phẩm và mô đun, tiếp nhận những ý tưởng sáng tạo, thử nghiệm cơ cấu chi phí và cùng nhau đảm bảo vị thế nổi bật của mình trên thị trường.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận