Từ ngữ tìm kiếm

Hướng dẫn gửi hàng và vận chuyển

Hướng dẫn giao hàng và vận chuyển cho các đơn hàng từ Châu Âu.

Tập đoàn Schaeffler: toàn bộ nhà máy ở Đức: phiên bản 2014-04

Hướng dẫn giao hàng này là một phần của “điều kiện thu mua” và được áp dụng cho tất cả đơn hàng từ Châu Âu.

Các điều khoản thu mua chung
Thông tin giao hàng chung

Điều kiện giao hàng

Đối với giao hàng theo phương thức "EXW/FCA", vui lòng ủy thác cho các công ty vận chuyển sau dựa trên hàng hóa vận chuyển. Sử dụng đường dẫn liên quan để đặt hàng qua Internet. Nếu bạn sử dụng mẫu đơn email, bạn sẽ nhận bản sao đơn đặt hàng điện tử dành cho khách hàng.

Đăng ký với các nhà cung cấp dịch vụ logistic của chúng tôi

Giao hàng phải được đăng ký qua e-mail như mô tả dưới đây:

Thủ tục giao hàng bình thường trong phạm vi nước Đức:
  • Ngày A Đăng ký trước 2:00 CH
  • Ngày B Lấy hàng trước 4:00 CH
  • Ngày C Giao hàng tới Schaeffler ở Đức
Thủ tục giao hàng bình thường từ Châu Âu đến Đức:

Hàng hóa giao phải được đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi trong thời gian sớm nhất để có thể đáp ứng thời gian giao hàng như thỏa thuận.

Hợp nhất các lô hàng ủy thác

Bất cứ khi nào có thể, các đơn hàng lẻ sẽ được gộp lại khi gửi đến nhà máy Schaeffler trừ khi vượt quá ngày giao hàng.
Trong trường hợp các lô hàng ủy thác khác nhau được đóng chung vào một đơn vị xử lý, các lô hàng ủy thác khác nhau này phải được tách biệt sao cho sau khi mở đơn vị xử lý, các lô hàng ủy thác khác nhau có thể được tiếp tục vận chuyển không bị cản trở (ví dụ: đóng gói riêng các lô hàng ủy thác khác nhau kèm với ghi chú giao hàng trên mỗi bao bì riêng biệt trong đơn vị xử lý)

Liên hệ nhận hàng

Liên hệ nhận hàng

Giao hàng bằng dịch vụ bưu kiện: TNT Express lên đến 32kg

Chọn người gửi hàng

Vui lòng chọn phương thức vận chuyển

In order to determine the freight forwarder responsible for your shipment, we still need the following information from you:

Vui lòng chọn quốc gia gửi
Vui chọn quốc gia nhận

Máy móc và Tải trọng bất thường

Máy móc và Tải trọng bất thường phải được thông báo cho địa chỉ nhận tám tuần trước khi giao:
OR-HZA-Projecttransp@schaeffler.com

Dữ liệu cần thiết:
  • Người liên hệ
  • Số đơn mua hàng
  • Trọng lượng và số đo
  • Số lượng kiện hàng

Dịch vụ chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hóa nhanh và các loại giao hàng tốc hành khác

Vui lòng luôn sắp xếp trước vận chuyển hàng hóa nhanh với bộ phận thu mua Schaeffler và yêu cầu xác nhận bằng văn bản từ người mua Schaeffler liên quan.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận