Nghề nghiệp

LuK, INA, FAG – ba thương hiệu quốc tế có chung một nhiệm vụ: luôn luôn vận động!

Có khoảng 92.000 công nhân viên tại hơn 170 nhà máy và phòng bán hàng đảm bảo rằng chúng tôi luôn luôn vận động và không ngừng phát triển.

"Mọi cá thể trong một tổ chức đều quan trọng như chính tổ chức đó" - đây là phương châm mà Tập đoàn Schaeffler luôn kiên định theo đuổi. Công ty gia đình của chúng tôi kết hợp định hướng chiến lược lâu dài với các phương pháp quản lý tiên tiến nhất cùng những công việc hấp dẫn nhất. Sức sáng tạo, tốc độ làm việc và sự nhận thức được tầm quan trọng của hiệu quả công việc ở mỗi một cá nhân giúp chúng tôi đảm bảo và duy trì được thế mạnh trong cạnh tranh của mình. Quá trình phát triển nguồn nhân lực của chúng tôi gắn liền với các hoạt động đào tạo thường xuyên và liên tục. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi được hưởng lợi từ rất nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp qua việc luân chuyển vị trí làm việc không chỉ trong nội bộ mà còn sang các thương hiệu khác của Tập đoàn Schaeffler.