Từ ngữ tìm kiếm

Sự nghiệp của bạn. Tương lai của chúng ta.

Thế giới của chúng ta đang chuyển động với tốc độ nhanh và sự thay đổi liên tục. Bất cứ ai muốn giúp định hình sự thay đổi này phải suy nghĩ về tương lai tại đây và ngay bây giờ. Chúng tôi muốn đóng vai trò tích cực trong tương lai, đóng góp như một nhà cung cấp thiết bị ngành ô tô và công nghiệp theo hướng làm cho thế giới trở thành một nơi sạch hơn, an toàn hơn và thông minh hơn. Nhân viên của chúng tôi là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Họ đóng góp đáng kể để đưa chiến lược của chúng tôi vào hành động. Mỗi người theo cách riêng của họ. Hãy tham gia cùng!

Tìm kiếm việc làm

Chào mừng đến với Mục tìm kiếm việc làm!

Ứng tuyển ngay và trở thành thành viên của đội ngũ Schaeffler. Vui lòng chọn vùng mà bạn quan tâm ở bên dưới.

Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương - Tìm kiếm tiêu chuẩn

Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương - Tìm kiếm việc làm lưu động

Bắc Mỹ

Nam Mỹ

Ứng tuyển bản thân

Bạn đang tìm kiếm thử thách mới?

Vậy hãy vận dụng những kỹ năng bản thân và cùng chúng tôi được đạt những mục tiêu nghề nghiệp của mình. Chúng tôi mở ra nhiều vị trí hấp dẫn trong một môi trường thân thiện và tạo nhiều cơ hội để bạn phát triển nghề nghiệp và bản thân

Ứng tuyển bản thân

Phát triển bản thân

Bạn có muốn làm việc trong một nhóm tận tâm, đạt được thành công và đảm đương trách nhiệm?

Vậy bạn đã tìm đến đúng nơi mình muốn. Schaeffler mang lại cho bạn một công việc đảm bảo và văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ cùng với nhiều lợi ích.

Cơ hội phát triển

Học viện Schaeffler

Nhân viên của chúng tôi

Ở Tập đoàn Schaeffler, kỹ năng và sự tận tụy có ý nghĩa quyết định đối sự phát triển của bạn ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Chúng tôi mở ra triển vọng nghề nghiệp đa dạng ở nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, kỹ thuật số và thương mại.

Tìm hiểu thêm về một ngày làm việc ở Schaeffler

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận