Từ ngữ tìm kiếm

Một ngày tại Schaeffler

Trên toàn cầu, có người đang làm việc cho Schaeffler trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Marcos Llanos - Nhóm trưởng tại Mexico

Helene Herzen - Nhân viên sản xuất tại Schweinfurt

Ana Bobancu - Trưởng bộ phận Marketing và Truyền thông tại Rumani

Zhao Yanying - Giám đốc đơn vị kinh doanh đường sắt Schaeffler tại Trung Quốc

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận