Từ ngữ tìm kiếm

Schaeffler tập trung vào các hoạt động phát triển nhân sự

Tập đoàn Schaeffler đầu tư mạnh mẽ cho đào tạo và nâng cao trình độ, đồng thời hợp tác với nhiều trường đại học mở các khóa học có cấp bằng chú trọng vào sự thực hành. Chúng tôi thúc đẩy và thách thức nhân viên thông qua các nhiệm vụ thú vị cho phép nhân viên cùng làm việc để định hình cho chương trình “Chuyển động vì tương lai”. Là nhà cung cấp phụ tùng ô tô trên toàn thế giới, chúng tôi mở ra nhiều tùy chọn để phát triển nghề nghiệp và lập kế hoạch nghề nghiệp - bao gồm trao đổi quốc tế giữa các công ty khác nhau trong Tập đoàn Schaeffler.

Nhân viên có động lực và trình độ cao là trụ cột quan trọng nhất cho sự thành công lâu dài của Tập đoàn Schaeffler.

Corinna Schittenhelm, Giám đốc Nhân sự của Schaeffler AG

Bộ phận phát triển nhân sự sẽ hỗ trợ hiệu quả cho bạn trong suốt toàn bộ giai đoạn phát triển nghề nghiệp, giúp bạn luôn luôn trang bị đúng những kỹ năng về mặt kỹ thuật, phương pháp và cá nhân cho vị trí của mình.

Cơ hội phát triển

Với Học viện Schaeffler, chúng tôi quyết tâm đầu tư vào việc hỗ trợ và phát triển không ngừng của nhân viên, từ nhân viên tập sự đến quản lý cấp cao. Do đó, đây là nơi học tập và xây dựng mối quan hệ cũng như là trung tâm trao đổi kiến thức và kinh nghiệm toàn cầu.

Học viện Schaeffler

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận