Từ ngữ tìm kiếm

Học viện Schaeffler

Phát triển cá nhân, phát triển kinh doanh.

Bây giờ hơn bao giờ hết, nhân viên có trình độ cao chính là yếu tố quyết định thành công trong sự cạnh tranh toàn cầu. Kiến thức nhanh chóng trở nên lỗi thời do chu kỳ đổi mới ngày càng rút ngắn và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Vì lý do này, chúng tôi chú trọng vào việc học tập suốt đời. Học viện Schaeffler cung cấp hàng loạt các mô-đun đào tạo với phương pháp giảng dạy và học tập hiện đại. Bằng cách này, nhân viên luôn được trang bị các kỹ năng về mặt kỹ thuật, phương pháp và cá nhân phù hợp, cả trong hiện tại lẫn tương lai.

Với Học viện Schaeffler, chúng tôi quyết tâm đầu tư vào việc hỗ trợ và phát triển không ngừng của nhân viên, từ người học việc cho đến quản lý cấp cao. Do đó, đây là nơi học tập và xây dựng mối quan hệ cũng như là trung tâm trao đổi kiến thức và kinh nghiệm toàn cầu.

Từ việc phát triển khái niệm đến việc đánh giá kết quả: Khi nói đến việc học, thì Học viện Schaeffler là nơi bạn có thể tin tưởng.

Học viện Schaeffler là trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên tổ chức nhiều khóa đào tạo của công ty chúng tôi. Học viện Schaeffler trước hết là một nền tảng ảo và một mạng lưới trên toàn thế giới.
Toàn bộ hoạt động đào tạo trong Tập đoàn Schaeffler đều gói gọn ở đây - thậm chí xuyên qua quốc gia - dưới cùng một mái nhà.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận