Từ ngữ tìm kiếm

Ứng tuyển bản thân

Hãy vận dụng những kỹ năng của bạn và đạt mục tiêu nghề nghiệp cùng với chúng tôi. Chúng tôi mở ra nhiều vị trí hấp dẫn trong một môi trường thân thiện và tạo nhiều cơ hội để bạn phát triển nghề nghiệp và bản thân

Bạn đang tìm kiếm thử thách mới?

Do yêu cầu cao về kiến thức sản phẩm, chúng tôi sẽ nâng cao trình độ chuyên môn của bạn bằng các chương trình đào tạo giới thiệu chuyên sâu. Điều này đảm bảo rằng các kỹ sư của chúng tôi luôn đưa ra những tư vấn chuyên sâu ở cấp độ cao cho khách hàng nội bộ lẫn bên ngoài.

Chúng tôi đề xuất với bạn

  • Cơ hội ứng tuyển vào nhiều vị trí trong lĩnh vực thương mại và kỹ thuật.
  • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và chú trọng tinh thần làm việc nhóm.
  • Cơ hội đảm đương công việc và nhanh chóng tiếp nhận trách nhiệm.
  • Tự do đưa ra ý tưởng sáng tạo.
  • Phát triển bản thân, có mục tiêu và liên tục.
  • Nhiều triển vọng phát triển đa dạng với Tập đoàn Schaeffler

Chọn vị trí ưa thích của bạn trong mục Cơ hội việc làm và ứng tuyển vào một công việc đầy hứa hẹn và luôn thay đổi.

Lĩnh vực

Ở Tập đoàn Schaeffler, kỹ năng và sự tận tụy có ý nghĩa quyết định đối sự phát triển của bạn ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Chúng tôi mở ra triển vọng nghề nghiệp đa dạng ở nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, kỹ thuật số và thương mại.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận