Môi trường

Chính sách Môi trường và An toàn

 
 
 
 

Chính sách môi trường và an toàn của Tập đoàn Schaeffler

Bảo vệ môi trường và an toàn lao động là một phần cơ bản trong nguyên tắc quản lý của chúng tôi. Chúng tôi hướng tới mục đích đảm bảo sự tồn tại và thành công liên tiếp của công ty bằng cách thiết lập và duy trì một môi trường làm việc an toàn, giúp tăng cường sức khỏe và hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên cũng như thực hiện những biện pháp tích cực để bảo vệ môi trường.

Các nguyên tắc sau đây được áp dụng cho tất cả các công ty của chúng tôi trên toàn thế giới và thể hiện trách nhiệm của chúng tôi với các nhân viên của mình, với xã hội và với các thế hệ tương lai.

Quản lý An toàn Lao động và Môi trường hiệu quả

Chúng tôi tích cực sử dụng một hệ thống quản lý an toàn lao động và môi trường toàn cầu và hệ thống này hiện đang được cải thiện không ngừng. Chúng tôi tạo ra các khái niệm mang tính định hướng tương lai mà chúng tôi thực hiện cùng với sự hợp tác với các đối tác theo hợp đồng của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện kiểm tra định kỳ tất cả các lĩnh vực để xác định mức độ thực hiện các biện pháp này và để giám sát sự thành công của hệ thống quản lý hiện thời của chúng tôi

Môi trường làm việc an toàn và thân thiện với người lao động

Chúng tôi tin rằng tất cả các tai nạn nghề nghiệp và bệnh tật đều có thể tránh được. Đội ngũ nhân viên và quản lý luôn tận tụy, giúp chúng tôi thực hiện được mục tiêu của mình: tạo ra một môi trường làm việc không có tai nạn. Trong trường hợp cần bảo vệ, nhân viên và các nhà thầu của chúng tôi đều được ưu tiên như nhau. Khi thiết kế các trung tâm làm việc và quy trình làm việc, chúng tôi đều xem xét kỹ các xu hướng cũng như những cải tiến mới nhất và đặc biệt chú trọng đến thiết kế tối ưu hóa.

 

Hoạt động đáng tin cậy

Chúng tôi cam kết tuân theo tất cả các quy định luật pháp và tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Chúng tôi làm việc dựa trên tinh thần trách nhiệm với các quy định của chính mình đã đặt ra, những quy định này, trong nhiều trường hợp có thể vượt xa các yêu cầu pháp lý hiện hành. Chúng tôi thiết lập cấu hình, đặt mua, vận hành và bảo dưỡng máy móc và cơ sở vật chất sao cho có thể giảm thiểu các mối nguy hiểm, rủi ro và rối loạn vận hành có thể xảy ra xuống mức thấp nhất. Công nghệ của chúng tôi dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất.

Tác động Môi trường được kiểm soát ở mức Tối thiểu và Sản phẩm mang tính Thân thiện với Môi trường

Bên cạnh những hoạt động sản xuất vận hành mà chúng tôi đang thực hiện, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực giảm thiểu các tác động đến môi trường bằng cách thực hiện trước những biện pháp phù hợp. Chúng tôi tiêu thụ nguyên vật liệu thô và năng lượng một cách rất tiết kiệm và luôn cố gắng hết sức giảm thiểu lượng rác thải, nước thải, tiếng ồn và một số loại khí thải khác. Chúng tôi tiêu thụ nguyên vật liệu thô và năng lượng một cách rất tiết kiệm và luôn cố gắng hết sức giảm thiểu lượng rác thải, nước thải, tiếng ồn và một số loại khí thải khác. Chúng tôi sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường có tính đến toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Đội ngũ nhân viên đầy trách nhiệm

Ở mọi lĩnh vực của Công ty, chúng tôi thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo và cung cấp thông tin nhằm đảm bảo đội ngũ nhân viên và đối tác kinh doanh của chúng tôi có đủ trình độ chuyên môn và kiến thức để thực hiện công việc của mình một cách an toàn và giảm thiểu mức độ tác động đến môi trường.

Biện pháp Phòng bị

Chúng tôi thực hiện những biện pháp toàn diện để bảo vệ nhân viên của mình trước các nguy cơ về sức khỏe, đồng thời tránh làm ảnh hưởng tới môi trường. Chúng tôi có các biện pháp khẩn cấp toàn diện và hiệu quả tại tất cả các địa điểm để đảm bảo cho nhân viên và các khách tham quan được cấp cứu kịp thời trong trường hợp không may xảy ra sự cố.

Hành lang trao đổi thông tin mở

Chúng tôi thực hiện những cuộc đối thoại chuyên sâu, đầy tin tưởng với các bên liên quan. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin về các giải pháp an toàn lao động và bảo vệ môi trường của mình, cũng như công khai minh bạch khi nói về những tác động tới môi trường tại mỗi một địa điểm sản xuất của chúng tôi.

Ban lãnh đạo và tất cả các nhân viên của công ty đều cam kết thực hiện chính sách này.