Công ty

Môi trường

Kiểm định Sinh thái và Chứng nhận ISO 14001
Một phần không thể tách rời trong Triết lý kinh doanh của Công ty chúng tôi

 

Bảo vệ môi trường được xem như một mục tiêu của công ty - điều này có ý nghĩa gì đối với chúng tôi? Từ nhiều năm qua, triết lý môi trường luôn là ưu tiên số 1 trong quá trình phát triển, thu mua, sản xuất, cung cấp và xử lý nguyên liệu của chúng tôi. Vì vậy, tích cực bảo vệ môi trường chính là một phần không thể tách rời trong các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng những động thái quản lý môi trường tích cực giúp đảm bảo sự phát triển và thành công của Công ty chúng tôi.

Với tính hiệu lực và sự chứng nhận của cơ sở vật chất dành cho sản xuất của mình, chúng tôi hiện đang giữ vai trò dẫn đầu trong công tác bảo vệ môi trường Các nhà máy của Tập đoàn Schaeffler đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14001 tại mọi nơi trên toàn thế giới. Nhiều nơi, ngay cả ngoài châu Âu, các công tác bảo vệ môi trường của chúng tôi cũng đã chứng minh được tính hiệu lực, được đánh giá theo một chương trình thậm chí nghiêm ngặt hơn là EMAS - Chương trình Quản lý và Đánh giá sinh thái.