Quá trình thành lập

từ năm 2001 đến nay

 
 

2001

Thành lập Văn Phòng Đại Diện FAG Đông Nam Á (01.06.2001)

 

2006

Thành lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Schaeffler Việt Nam (18.04.2006)

 

2007

Mở rộng phạm vi sản xuất và dời Trụ Sở Chính về Đồng Nai (23.07.2007)

 

2007

Sản xuất sản phẩm vòng bi Côn đầu tiên (23.12.2007)

 

2008

Công Ty TNHH Schaeffler Vietnam công bố sản xuất (03.01.2008)

 
Lễ khởi động & vận hành dây chuyền sản xuất tại nhà máy Schaeffler Vietnam

2008

Lễ khởi động & vận hành dây chuyền sản xuất tại nhà máy Schaeffler Vietnam (21.04.2008)

 
2011 Sản xuất RIBB

2011

Sản xuất RIBB