Thư viện điện tử

Mọi thứ trong một cái nhìn thoáng qua

Thư viện Điện tử chứa các tài liệu phát hành, video và ảnh về Tập đoàn Schaeffler và các sản phẩm của tập đoàn mà bạn có thể tải về hoặc đặt hàng (trong trường hợp file lớn).

 
   
Thư viện   Phim ảnh   Phương tiện báo chí
Trong Thư viện, bạn sẽ tìm thấy tờ rơi, các tài liệu phát hành, danh mục và các ấn bản khác chứa thông tin chi tiết về công ty, sản phẩm và ngành.   Nếu bạn muốn biết về Tập đoàn Schaeffler qua phim ảnh, bạn sẽ tìm thấy các bộ phim về hình ảnh công ty và về sản phẩm cũng như những nhiệt huyết mà bạn có thể xem, tải về hoặc đặt hàng trong Thư viện Video của chúng tôi.   Mục Phương tiện Báo chí của chúng tôi đáng để bạn ghé qua nếu bạn muốn có hình ảnh hay hình minh họa về công ty, sản phẩm, việc sản xuất cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Thư viện

 

Videos

 

Phương tiện báo chí