Từ ngữ tìm kiếm

Thông tin Bảo vệ Dữ liệu

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi. Việc bảo vệ sự riêng tư của bạn trong khi sử dụng dịch vụ trực tuyến của Schaeffler là rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý của quốc gia trong đó các dữ liệu xử lý của trang web được định vị trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân:

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, máy chủ web của chúng tôi sẽ lưu thông tin nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, địa chỉ IP, các trang web trung gian mà bạn sử dụng để truy cập vào trang web của chúng tôi, các trang web trực tuyến của chúng tôi cũng như ngày và thời gian của từng truy cập. Các dữ liệu sẽ phải qua quy trình phân tích thống kê. Nó không liên kết với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Chúng tôi sử dụng trình duyệt để nhận biết các sở thích của khách hàng nhằm có thể cải thiện nội dung các trang web của chúng tôi cho phù hợp hơn. Mỗi người dùng cá nhân sẽ được ẩn danh. Thông tin cá nhân sẽ chỉ được lưu giữ khi bạn tự nguyện cung cấp chúng cho dịch vụ mạng trực tuyến của Schaeffler.

Sử dụng và chuyển tiếp dữ liệu cá nhân, thu thập dữ liệu cho mục đích cụ thể và tùy chọn:

Chúng tôi sử dụng dữ liệu kỹ thuật cho các mục đích quản trị trang web. Điều này có nghĩa là chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho việc quản lý khách hàng và những người quan tâm đến công ty chúng tôi, cung cấp thông tin về sản phẩm mới, khảo sát sản phẩm và cho các việc tiếp thị nội bộ trong phạm vi cần thiết. Sự tham gia cho người sử dụng là tự nguyện. Nếu bạn không muốn tham gia, bạn có thể hủy đăng ký sử dụng các dịch vụ này tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn có thể làm điều này trong khi sử dụng dịch vụ hoặc thông qua email đến địa chỉ ghi trên trang web. Ngay sau đó chúng tôi sẽ ngừng việc sử dụng dữ liệu của bạn. Nhân viên của chúng tôi có nghĩa vụ giữ bí mật dữ liệu cá nhân của bạn.

Bảo mật

Schaeffler Vietnam sử dụng các biện pháp bảo mât và kỹ thuật để bảo vệ các dữ liệu chúng tôi nhận được từ bạn, nhằm ngăn chặn việc tình cờ hay cố ý hủy thông tin, giả lập, làm mất hay đối với những người không được phép truy cập vào thông tin. Những biện pháp an ninh được liên tục phát triển để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới.

Trang web của chúng tôi có thể chứa đựng những liên kết đến các trang web khác bên ngoài. Chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi không áp dụng cho các trang web bên ngoài này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các dữ liệu cá nhân đã được sử lý của bạn, bất kỳ ý kiến hoặc khiếu nại, hoặc bạn muốn yêu cầu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với công ty hoặc nhân viên bảo vệ dữ liệu công ty.

Schaeffler Vietnam có thể cung cấp cho bạn thông tin cụ thể về các dữ liệu cá nhân đã được lưu trữ nếu có. Bạn sẽ tìm thấy thông tin liên lạc của người phụ trách vấn đề này trên trang web của chúng tôi.

Schaeffler Vietnam Co, Ltd
Đường số 3B
Khu Công Nghiệp Amata
Long Bình
Biên Hòa, Đồng Nai

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận