Từ ngữ tìm kiếm

Ổ bi cầu rãnh sâu thế hệ C của FAG

VẬY TẠI SAO LẠI LÀ THẾ HỆ C?

Rất đơn giản - C là từ viết tắt của sự thay đổi (change). Bởi vì để không ngừng cải tiến, người ta phải sẵn sàng thay đổi. Tại Schaeffler, chúng tôi vững tin rằng điều này là hoàn toàn phù hợp. Do đó, thương hiệu FAG của chúng tôi đã không ngừng cải tiến chất lượng của ổ bi cầu rãnh sâu thế hệ C của FAG. Kết quả là, sản phẩm của chúng tôi hiện nay có ma sát ít hơn, ít tiếng ồn hơn và tuổi thọ cao hơn. Nói cách khác là: tốt hơn tất cả các sản phẩm cùng loại!

Loại tài liệu điện tử: Tập quảng cáo
Ngày: 18/04/2017
Nhà xuất bản: Schaeffler Vietnam Co., Ltd - Ho Chi Minh Sales Office
Trang: 12
Ngôn ngữ: Vietnamese
Ngôn ngữ khác


Nhận tài liệu phát hành

Chia sẻ tài liệu phát hành

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận