Từ ngữ tìm kiếm

Tập đoàn Schaeffler trong môi trường đầy thách thức với dòng tiền mạnh vào năm 2019

Pressrelease Stage Image

10/03/2020 | Bien Hoa City

  • Doanh thu năm 2019 bằng với mức năm ngoái mặc dù đối mặt với môi trường kinh doanh khó khăn, biên lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) đối với các mặt hàng đặc biệt là 8.1%, thấp hơn so với năm ngoái (9.7%)
  • Tập đoàn Schaeffler và các bộ phận hoàn thành định hướng đã điều chỉnh
  • Dòng tiền tự do trước khi tính dòng tiền vào và dòng tiền ra cho các hoạt động sáp nhập và mua lại (Mergers & Acquisitions, M&A) là 473 triệu euro tăng đáng kể (năm ngoái là 384 triệu euro)
  • Cổ tức dự kiến là 45 cent trên mỗi cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết
  • Định hướng cho năm 2020 phản ánh đánh giá thị trường thận trọng

Hôm nay, nhà cung cấp của ngành ô tô và công nghiệp toàn cầu Schaeffler trình bày kết quả hoạt động của mình trong năm 2019. Doanh thu của Tập đoàn Schaeffler trong kỳ báo cáo lên tới xấp xỉ 14.4 tỷ euro (năm ngoái: xấp xỉ 14.2 tỷ euro). Khi giá trị đồng tiền không đổi, doanh thu trong kỳ này tăng 0.1%. Trong khi hai bộ phận về Ô tô có mức tăng trưởng doanh thu âm nhẹ khi giá trị đồng tiền không đổi - tình trạng này có xu hướng cải thiện trong nửa cuối năm, thì bộ phận Công nghiệp báo cáo tăng trưởng doanh thu trong cả năm, mặc dù mức tăng trưởng này chững lại trong nửa cuối năm. Trong bốn khu vực, khu vực Trung Quốc và châu Mỹ đóng góp vào tăng trưởng doanh thu khi giá trị đồng tiền không đổi, trong khi doanh thu giảm ở khu vực châu Âu và châu Á/Thái Bình Dương.

Tập đoàn Schaeffler đã tạo ra lợi nhuận trước khi tính chênh lệnh lợi nhuận trước và sau thuế, thu nhập (lỗ) từ các nhà đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu, và thuế thu nhập (EBIT) là 790 triệu euro (năm ngoái: 1,354 triệu euro) trong năm 2019. Mức lợi nhuận này bị ảnh hưởng bởi các mặt hàng đặc biệt trong kỳ báo cáo là 372 triệu euro, phần lớn bao gồm 356 triệu euro chi phí liên quan đến các chương trình chuyển đổi và hiệu suất được thiết lập năm 2019 – RACE (Sản xuất phụ tùng gốc cho ô tô), GRIP (Sản xuất hậu mãi cho phụ tùng ô tô) và FIT (Công nghiệp). EBIT tương ứng trước khi tính các mặt hàng đặc biệt lên tới 1,161 triệu euro (năm ngoái: 1,381 triệu euro), thể hiện biên lợi nhuận EBIT trước khi tính các mặt hàng đặc biệt là 8.1% (năm ngoái: 9.7%). Cùng với môi trường luôn đầy thách thức, sự suy giảm biên lợi nhuận EBIT trước khi tính các mặt hàng đặc biệt chủ yếu là do tác động bất lợi của giá bán và sự thay đổi danh mục sản phẩm trong bộ phận Sản xuất phụ tùng gốc cho ô tô. Xu hướng biên lợi nhuận này cũng bị chi phí cho các dự án CNTT và số hóa kéo thụt lại.

Thu nhập ròng thuộc về các cổ đông của công ty mẹ trong kỳ báo cáo đạt 428 triệu euro, giảm đáng kể so với mức của năm ngoái (881 triệu euro). Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết là 0.65 euro (năm ngoái: 1.33 euro). Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị của Schaeffler AG sẽ đề xuất mỗi cổ tức là 45 cent trong đại hội cổ đông thường niên. Điều này cho thấy tỷ lệ trả cổ tức vào khoảng 43% (năm ngoái: khoảng 40%) so với mức thu nhập ròng thuộc về các cổ đông trước khi tính các mặt hàng đặc biệt.

Klaus Rosenfeld, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Schaeffler AG, nhận xét về hiệu quả kinh doanh trong năm 2019: “Trong môi trường đầy thách thức, chúng tôi đã có thể hoàn thành định hướng về tăng trưởng doanh thu theo điều chỉnh trong tháng 7 và vượt qua mục tiêu biên lợi nhuận EBIT một chút. Tín hiệu đáng khích lệ hơn nữa là dòng tiền tự do mạnh của chúng tôi là 478 triệu euro, cao hơn đáng kể so với dự kiến. Lợi nhuận của chúng tôi trong năm 2019 chứng minh rằng vị thế nhà cung cấp trong ngành ô tô và công nghiệp toàn cầu của chúng tôi là vô giá. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy rằng các biện pháp chúng tôi đã thực hiện để tăng cường hiệu quả chi phí và giá vốn cũng như ba chương trình cấp bộ phận là RACE, GRIP và FIT đang mang lại kết quả.”

Bộ phận sản xuất phụ tùng gốc cho ô tô cho thấy sự vượt trội mạnh mẽ trong môi trường thị trường yếu
Bộ phận Sản xuất phụ tùng gốc cho ô tô đã tạo ra 9,038 triệu euro (năm ngoái: 8,996 triệu euro) doanh thu trong cả năm. Khi giá trị đồng tiền không đổi, mức doanh thu này giảm 0.8% so với năm ngoái. Trong lĩnh vực kinh doanh ô tô toàn cầu, tác động bất lợi về giá cả chỉ được bù đắp phần nào nhờ việc tăng khối lượng, chủ yếu là do môi trường thị trường yếu. Tuy nhiên, nhìn chung, tốc độ tăng trưởng 4.8% trong năm nay vẫn cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng trung bình trong lĩnh vực sản xuất xe khách và xe thương mại hạng nhẹ toàn cầu, giảm 5.6% trong kỳ báo cáo. Tổng doanh số đơn đặt hàng giành được trong năm 2019 là 15.0 tỷ euro – một con số kỷ lục chủ yếu là từ lượng đơn đặt hàng từ bộ phận kinh doanh E-Mobility. Lượng đơn đặt hàng này thể hiện tỷ lệ đơn đặt hàng/đơn hàng đã giao, tỷ lệ giữa lượng đơn đặt hàng/doanh thu của năm, là 1.7 (năm ngoái: 1.4).

Bộ phận Sản xuất phụ tùng gốc cho ô tô đã tạo ra mức tăng doanh thu lớn nhất, khi giá trị đồng tiền không đổi, tại khu vực Châu Mỹ là 7.4%, tiếp theo là Trung Quốc là 1.8%, trong khi doanh thu giảm đáng kể 6.0% ở khu vực Châu Âu và giảm 0.7% ở Châu Á/Thái Bình Dương. Trong bốn bộ phận kinh doanh của bộ phận Sản xuất phụ tùng gốc cho ô tô, bộ phận kinh doanh E-Mobility là bộ phận duy nhất có mức tăng doanh thu đáng kể, tăng 36.7% khi giá trị đồng tiền không đổi.

Bộ phận này kiếm được biên lợi nhuận EBIT 491 triệu euro (năm ngoái: 673 triệu euro) trước khi tính các mặt hàng đặc biệt trong năm 2019. Điều này dẫn đến biên lợi nhuận EBIT trước khi tính các mặt hàng đặc biệt là 5.4% trong kỳ này, thấp hơn đáng kể so với biên lợi nhuận EBIT 7.5% được báo cáo trong năm ngoái. Các mặt hàng đặc biệt chiếm tới 209 triệu euro và bao gồm 204 triệu euro liên quan đến chương trình RACE. Sự sụt giảm biên lợi nhuận EBIT trước khi tính các mặt hàng đặc biệt chủ yếu là do biên lợi nhuận gộp giảm còn 20.6% (năm ngoái: 22.3%), chủ yếu là vì doanh thu giảm do giá cả và thay đổi danh mục sản phẩm. Ngoài ra, chi phí cố định cao cũng ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận gộp.

Bộ phận này đã hoàn thành định hướng cả năm đã điều chỉnh cho năm 2019 ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2019, yêu cầu bộ phận này tạo ra sự tăng trưởng doanh thu khi giá trị đồng tiền không đổi từ -2 đến 0% và biên lợi nhuận EBIT trước khi tính các mặt hàng đặc biệt từ 5 đến 6%.

Doanh thu của Bộ phận Sản xuất hậu mãi phụ tùng ô tô sụt giảm, lợi nhuận vượt định hướng
Bộ phận Sản xuất hậu mãi phụ tùng ô tô báo cáo sự sụt giảm doanh thu khi giá trị đồng tiền không đổi trong kỳ báo cáo là 1.1% tương đương 1,848 triệu euro (năm ngoái: 1,862 triệu euro) đối với khu vực châu Âu, khu vực tạo ra mức doanh thu cao nhất cho đến nay. Sự sụt giảm doanh thu ở khu vực châu Âu, một phần là do một số khách hàng lớn ở Đức và Tây Âu điều chỉnh mức hàng tồn kho cả ở Sản xuất hậu mãi độc lập (IAM) và trong kinh doanh OES (OES – Dịch vụ thiết bị gốc), lên tới 3.1% khi giá trị đồng tiền không đổi. Mức tăng trưởng doanh thu 6.6% ở khu vực châu Mỹ không hoàn toàn bù đắp được sự sụt giảm doanh thu này ở châu Âu. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc tăng yêu cầu và hoạt động kinh doanh với các khách hàng mới ở Khu vực sản xuất hậu mãi độc lập. Khu vực Trung Quốc tăng doanh thu 5.7% khi giá trị đồng tiền không đổi, trong khi doanh thu của khu vực châu Á/Thái Bình Dương giảm 5.4% khi giá trị đồng tiền không đổi.

Những phát triển này mang lại biên lợi nhuận EBIT trước khi tính các mặt hàng đặc biệt là 298 triệu euro (năm ngoái: 339 triệu euro). Điều này thể hiện biên lợi nhuận EBIT trước khi tính các mặt hàng đặc biệt là 16.1% (năm ngoái: 18.2%). Các mặt hàng đặc biệt chiếm tới 15 triệu euro và liên quan đến chương trình GRIP. Việc giảm biên lợi nhuận EBIT so với năm ngoái chủ yếu là do biên lợi nhuận gộp thấp hơn và chi phí hành chính cao hơn. Sự sụt giảm biên lợi nhuận gộp của bộ phận này là do khối lượng bán hàng thấp hơn nhưng lại tăng chi phí sản phẩm.

Bộ phận này đã hoàn thành định hướng cả năm đã điều chỉnh cho năm 2019 ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2019, yêu cầu bộ phận Sản xuất hậu mãi ô tô tạo ra mức tăng trưởng doanh thu từ -2 đến 0%. khi giá trị đồng tiền không đổi. Mục tiêu đạt được biên lợi nhuận EBIT trước khi tính các mặt hàng đặc biệt từ 15 đến 16% đã vượt một chút.

Kinh doanh Công nghiệp với sự tăng trưởng đáng khích lệ, đà tăng trưởng chậm lại trong nửa cuối năm
Bộ phận Công nghiệp đã tăng doanh thu lên 3,541 triệu euro (năm ngoái: 3,383 triệu euro) trong kỳ báo cáo mặc dù đà tăng trưởng thấp hơn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp toàn cầu. Khi giá trị đồng tiền không đổi, mức tăng trưởng doanh thu đạt 3.1%, với doanh thu trong nửa cuối năm không đổi so với năm ngoái. Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu là từ ngành năng lượng gió ở khu vực Trung Quốc và ngành đường sắt ở khu vực châu Âu. Các ngành nguyên liệu thô và ngành hàng không vũ trụ cũng như Phân phối công nghiệp cũng đóng góp vào tăng trưởng. Nhu cầu giảm trong các ngành tự động hóa công nghiệp, đường bộ và truyền tải điện, đây là các ngành đặc biệt dễ thay đổi theo các điều kiện kinh tế. Hai trong số bốn khu vực của Tập đoàn Schaeffler đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu khi giá trị đồng tiền không đổi trong kỳ báo cáo. Mức tăng lớn nhất một lần nữa lại xảy ra tại khu vực Trung Quốc ở mức 23.4%, sau đó là châu Mỹ với 2.9%, trong khi doanh thu giảm 2.4% ở châu Âu và giảm nhẹ 0.1% ở châu Á/Thái Bình Dương.

Bộ phận Công nghiệp đã tạo ra biên lợi nhuận EBIT 373 triệu euro trước khi tính các mặt hàng đặc biệt trong năm 2019 (năm ngoái: 370 triệu euro), thể hiện biên lợi nhuận EBIT trước khi tính các mặt hàng đặc biệt là 10.5% (năm ngoái: 10.9%). Các mặt hàng đặc biệt chiếm tới 147 triệu euro và bao gồm 137 triệu euro liên quan đến chương trình FIT.

Tập đoàn đã hoàn thành các mục tiêu được đặt ra trong định hướng đã điều chỉnh được ban hành vào ngày 29 tháng 7 năm 2019 là tăng doanh thu từ 2% đến 4% và đạt biên lợi nhuận EBIT trước khi tính các mặt hàng đặc biệt từ 10% đến 11%.

Dòng tiền tự do cao hơn đáng kể so với mong đợi
Ở mức 473 triệu euro (năm ngoái: 384 triệu euro), dòng tiền tự do của Tập đoàn Schaeffler trước khi tính toán dòng tiền vào và dòng tiền ra cho các hoạt động M&A là dương, vượt đáng kể so với định hướng điều chỉnh được ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2019, đối với dòng tiền tự do trước khi tính toán dòng tiền vào và dòng tiền ra cho các hoạt động M&A là khoảng 350 đến 400 triệu euro. Chi phí vốn (capex) cho bất động sản, nhà máy và thiết bị cũng như tài sản vô hình cho kỳ báo cáo là 1,045 triệu euro, giảm nhẹ so với mức của năm ngoái (1,232 triệu euro), chiếm tỷ lệ capex là 7,2% doanh thu (năm ngoái: 8,7%).

Khoản nợ tài chính ròng của tập đoàn là 2,526 triệu euro tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 (ngày 31 tháng 12 năm 2018: 2,547 triệu euro). Tỷ suất đòn bảy có liên quan, tức là tỷ lệ nợ tài chính ròng/vốn chủ sở hữu của cổ đông, đã tăng lên 86,6% (ngày 31 tháng 12 năm 2018: 83,2%). Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tập đoàn Schaeffler có tổng tài sản khoảng 12.9 tỷ euro (năm ngoái: khoảng 12.4 tỷ euro) và có 87,748 nhân viên (năm ngoái: 92,478), giảm khoảng 5.1%.

Dietmar Heinrich, Giám đốc tài chính (CFO) của Schaeffler AG, cho biết: “Sau khi công bố kết quả cho quý 3 năm 2019, chúng tôi tập trung nỗ lực vào việc tạo ra dòng tiền tự do đến cuối năm 2019. Bằng cách tiếp tục giảm tỷ lệ capex và quản lý hiệu quả hàng tồn kho trong quý cuối, chúng tôi đã khá thành công trong việc thực hiện mục tiêu đó.”

Định hướng cho năm 2020
Tập đoàn Schaeffler dự kiến tăng trưởng doanh thu lên từ -2 đến 0% khi giá trị đồng tiền không đổi trong năm 2020. Ngoài ra, công ty dự kiến tạo ra biên lợi nhuận EBIT trước khi tính các mặt hàng đặc biệt là 6.5 đến 7.5% trong năm 2020. Tập đoàn Schaeffler cũng dự đoán dòng tiền tự do từ 300 đến 400 triệu trước khi tính dòng tiền vào và dòng tiền ra cho các hoạt động M&A cho năm 2020.

Mục tiêu của ba bộ phận như sau:

Bảng theo phân chia

"Định hướng cho năm 2020 của chúng tôi là tiếp tục duy trì. Định hướng phản ánh những gì chúng tôi biết, từ đầu tháng 3, về các xu hướng liên quan đến môi trường và thị trường hiện tại. Tại thời điểm này, không ai biết trước được cuộc khủng hoảng vi-rút corona sẽ diễn biến như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để đạt được mục tiêu của mình”, ông Klaus Rosenfeld tuyên bố.

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, Tập đoàn Schaeffler sẽ công bố Lộ trình đến năm 2024 bao gồm chiến lược cập nhật cho những năm 2020-2024, một chương trình chuyển đổi mới để thực hiện chiến lược đó và các mục tiêu trung hạn cho giai đoạn này tại một cuộc họp báo và ngày thị trường vốn tại Herzogenaurach.

Bạn có thể tìm báo cáo thường niên của chúng tôi tại: www.schaeffler-annual-report.com

Những tuyên bố và dự đoán hướng tới tương lai
Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này là những tuyên bố hướng tới tương lai. Về bản chất, các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm một số rủi ro, những điều không chắc chắn và những giả định có thể khiến kết quả hoặc sự kiện thực tế khác biệt đáng kể so với các kết quả rõ ràng hoặc được ngụ ý từ những tuyên bố hướng tới tương lai. Những rủi ro, những điều không chắc chắn và những giả định này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả và hậu quả tài chính của các kế hoạch và sự kiện được mô tả trong tài liệu này. Không ai có nghĩa vụ phải công khai cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là đem lại những thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay điều gì khác. Bạn không nên quá phụ thuộc vào những tuyên bố hướng tới tương lai mới chỉ được đưa ra trong ngày phát hành thông cáo báo chí này. Không nên hiểu các tuyên bố có trong thông cáo báo chí về các xu hướng hoặc sự kiện trước đây là những xu hướng hoặc sự kiện sẽ tiếp tục trong tương lai. Các tuyên bố thận trọng được nêu ở trên cần được xem xét cùng với các tuyên bố hướng tới tương lai được nêu trong văn bản hay bằng lời mà Schaeffler, hoặc các đại diện của công ty, có thể đưa ra.

Nhà xuất bản: Schaeffler Vietnam Co., Ltd.
Quốc gia: Việt Nam

Phương tiện truyền thông liên quan

Sử dụng hình ảnh báo chí Schaeffler

Hình ảnh báo chí Schaeffler chỉ có thể được sử dụng cho mục đích biên tập. Trừ khi có quy định khác, tất cả bản quyền, quyền sử dụng và khai thác đều thuộc sở hữu của Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Đức) hoặc bởi một trong những công ty liên kết. Việc sao chép và xuất bản ảnh báo chí của Schaeffler chỉ được phép nếu trích dẫn nguồn được nêu như sau: "Hình ảnh: Schaeffler". Các hình ảnh có thể được sử dụng miễn phí trong các trường hợp như vậy. Việc sử dụng hình ảnh cho quảng cáo hoặc các mục đích thương mại khác, đặc biệt là tiết lộ cho các bên thứ ba cho mục đích thương mại đều bị cấm. Hình ảnh chỉ có thể được chỉnh sửa với sự chấp thuận của Schaeffler.

Chúng tôi yêu cầu một bản sao mẫu được gửi cho chúng tôi khi ảnh báo chí của Schaeffler được xuất bản trên phương tiện truyền thông in (hoặc bản sao kỹ thuật số trong trường hợp xuất bản trên phương tiện điện tử). Khi sử dụng hình ảnh báo chí của Schaeffler trong các bộ phim, vui lòng thông báo cho chúng tôi và nêu tiêu đề của bộ phim.

Việc sử dụng và sử dụng hình ảnh báo chí của Schaeffler phải tuân theo luật pháp của Đức mà không có sự xung đột của các quy định pháp luật. Nơi có thẩm quyền tài phán sẽ là Nuremberg, Đức.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Truyền thông doanh nghiệp
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
CHLB Đức

presse@schaeffler.com

Tài liệu
Tải về

Các thông cáo báo chí

Chương trình trọn gói (Thông cáo báo chí + phương tiện truyền thông)

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận