DỊCH VỤ
 
Với FAG SmartQB, một giải pháp giám sát sẵn sàng để sử dụng cho động cơ điện, máy bơm, và quạt với lần sử dụng đầu tiên rất dễ dàng để cài đặt và không yêu cầu bất kỳ kiến thức cụ thể về chẩn đoán rung động có sẵn trong các ngành công nghiệp.

Với FAG SmartQB, một giải pháp giám sát sẵn sàng để sử dụng cho động cơ điện, máy bơm, và quạt với lần sử dụng đầu tiên rất dễ dàng để cài đặt và không yêu cầu bất kỳ kiến thức cụ thể về chẩn đoán rung động có sẵn trong các ngành công nghiệp.

 
Tin nhắn văn bản đơn giản được hiển thị một cách tự động trên màn hình 7-inch là một sự đổi mới chính hãng trên thị trường giám sát tình trạng. Năm nguyên nhân của lỗi có thể được xác định và hiển thị bằng cách sử dụng hệ thống giám sát tình trạng: vòng bi hư hỏng, mất cân bằng, ma sát/bọt khí (cho máy bơm ly tâm), nhiệt độ tăng lên, và tất cả những thay đổi chung cho các mẫu rung động.

Tin nhắn văn bản đơn giản được hiển thị một cách tự động trên màn hình 7-inch là một sự đổi mới chính hãng trên thị trường giám sát tình trạng. Năm nguyên nhân của lỗi có thể được xác định và hiển thị bằng cách sử dụng hệ thống giám sát tình trạng: vòng bi hư hỏng, mất cân bằng, ma sát/bọt khí (cho máy bơm ly tâm), nhiệt độ tăng lên, và tất cả những thay đổi chung cho các mẫu rung động.

 
Tin nhắn văn bản đơn giản được hiển thị một cách tự động trên màn hình 7-inch là một sự đổi mới chính hãng trên thị trường giám sát tình trạng. Năm nguyên nhân của lỗi có thể được xác định và hiển thị bằng cách sử dụng hệ thống giám sát tình trạng: vòng bi hư hỏng, mất cân bằng, ma sát/bọt khí (cho máy bơm ly tâm), nhiệt độ tăng lên, và tất cả những thay đổi chung cho các mẫu rung động

Tin nhắn văn bản đơn giản được hiển thị một cách tự động trên màn hình 7-inch là một sự đổi mới chính hãng trên thị trường giám sát tình trạng. Năm nguyên nhân của lỗi có thể được xác định và hiển thị bằng cách sử dụng hệ thống giám sát tình trạng: vòng bi hư hỏng, mất cân bằng, ma sát/bọt khí (cho máy bơm ly tâm), nhiệt độ tăng lên, và tất cả những thay đổi chung cho các mẫu rung động

 
LIÊN LẠC

Phòng Kinh Doanh
Công ty Schaeffler Việt Nam
Dường số 3B, Khu Công
Nghiệp Amata, Long Bình,
Biên Hòa, Đồng Nai

Tel.  +84  8 22202777
Mail address

THÔNG TIN CHI TIẾT

Theo dõi chúng tôi trên Twitter @schaefflergroup để có được tất cả các thông cáo báo chí và tin tức mới nhất của chúng tôi.

Các thông cáo báo chí

2016-05-25 | HO CHI MINH CITY

Giải pháp Mới từ Schaeffler cho Giám sát Tình trạng

Thiết bị Plug-and-play và giám sát lắp ráp với màn hình hiển thị văn bản đơn giản cho các nguyên nhân gây ra lỗi


Schaeffler đã trình bày một giải pháp sáng tạo độc lập hoàn chỉnh để theo dõi tình trạng của máy móc và thiết bị lắp ráp. Với FAG SmartQB, một giải pháp giám sát sẵn sàng để sử dụng cho động cơ điện, máy bơm, quạt, lần đầu tiên sử dụng rất dễ dàng để cài đặt và không yêu cầu bất kỳ kiến thức cụ thể về chẩn đoán rung động có sẵn trong các ngành công nghiệp. Tin nhắn văn bản đơn giản được hiển thị một cách tự động tạo ra trên màn hình 7-inch chính là một sự đổi mới đột phá trên thị trường giám sát tình trạng.

Hệ thống cảnh báo sớm FAG SmartQB bao gồm một đơn vị FAG SmartQB cảm biến (một biến thể của FAG SmartCheck hiện tại), một khối cubic với một bảng điều khiển cảm ứng, và một cáp cấp nguồn và truyền tải dữ liệu. Hệ thống được phát triển đặc biệt để phát hiện bất thường trong động cơ điện, máy bơm, quạt, và vòng bi của họ, và được cung cấp với một cấu hình sẵn sàng để sử dụng. Năm nguyên nhân của lỗi có thể được xác định và hiển thị bằng cách sử dụng hệ thống giám sát điều kiện: vòng bi hư hỏng, mất cân bằng, ma sát/bọt khí (cho máy bơm ly tâm), nhiệt độ tăng lên, và tất cả những thay đổi chung trong mẫu rung động mà không thể được đo rõ ràng để một trong những nguyên nhân nói trên và yêu cầu phân tích thêm. Do đánh giá này lỗi tự động thực hiện bởi FAG SmartQB, hệ thống có thể được vận hành bởi nhân viên bảo trì mà không cần bất kỳ kiến thức về công nghệ rung động. Việc đánh giá lỗi cho phép người dùng ngay lập tức bắt đầu công việc bảo trì và phụ tùng thay thế nếu có yêu cầu.

Cài đặt hệ thống và hoạt động ban đầu cũng khá đơn giản. Nó có thể được cài đặt và vận hành bởi bất kỳ thợ điện nào trong nhà máy mà không cần bổ sung kiến thức về công nghệ rung động. Màn hình hiển thị cảm ứng cung cấp tất cả các thông tin có liên quan, từ lắp ráp để hoạt động trong các trường hợp của một lỗi và các chi tiết liên lạc của các hỗ trợ kỹ thuật. Khi lần đầu tiên khởi động hệ thống, khách hàng lựa chọn một trong 16 ngôn ngữ, và nếu cần thiết, thay thế các chi tiết liên lạc tiêu chuẩn định sẵn các hỗ trợ kỹ thuật của Schaeffler với các chi tiết của mình. Sau khi lựa chọn các thành phần mà các vị trí đặt cảm biến FAG SmartQB (động cơ, máy bơm, hoặc quạt), xác định xem máy hoạt động ở tốc độ không đổi hoặc biến đổi, và nhập tên cá nhân khi lắp đặt, FAG SmartQB tự động lựa chọn các cấu hình đo lường tốt nhất. Hệ thống này ngay lập tức sẵn sàng cho các chế độ học tập tự động.

Tổng cộng có sáu cảm biến FAG SmartQB có thể được đặt trên một vỏ và giao cho các bộ phận riêng biệt theo yêu cầu. Hơn nữa cảm biến FAG SmartQB cũng có thể dễ dàng thêm vào sử dụng màn hình hiển thị trong cùng một cách như trong quá trình cài đặt ban đầu. Sau khi vận hành ban đầu, hệ thống FAG SmartQB hiển thị thông tin có liên quan, chẳng hạn như giờ truy cập, tần số lỗi, các giá trị tối đa, giá trị trung bình, đường xu hướng, và tình trạng báo động của mỗi cảm biến FAG SmartQB riêng biệt. Trong trường hợp của một báo động do sự thay đổi trong các tín hiệu rung động mà không thể được phát hiện, FAG Smart QB sẽ đưa ra một đề nghị cho nhân viên bảo trì qua màn hình để gửi các dữ liệu đo lường về cho đội hỗ trợ kỹ thuật Schaeffler, ví dụ, yêu cầu một phân tích sâu hơn.

FAG SmartQB được sử dụng trong các ngành xi măng, giấy, thép, trong quản lý nước cũng như trong kỹ thuật cơ khí và nhà máy. Hệ thống này hiện đang được sử dụng trong các dự án của khách hàng khác nhau trong các lĩnh vực này.

Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên các trang web FAG SmartQB