DỊCH VỤ
 
Nhà sản xuất Tuabin gió Vestas tôn vinh Schaeffler với giải thưởng

Nhà sản xuất Tuabin gió Vestas tôn vinh Schaeffler với giải thưởng "Hỗ trợ Tốt nhất cho Tăng trưởng Lợi nhuận". Từ trái sang: Keith Forsyth - Trưởng Bộ phận Powertrain và Nacelle Global Sourcing (Vestas), Nils de Baar - Phó chủ tịch cao cấp, Bộ phận kinh doanh Trung tâm Châu Âu (Vestas), Tiến sĩ Stefan Spindler - Giám đốc Điều hành mảng Công nghiệp Tập Đoàn Schaeffler, Bernd Endres - Giám đốc Toàn cầu Quản lý Khách hàng lớn của mảng công nghiệp Schaeffler, Albie van Buel – Phó chủ tịch cao cấp Tập đoàn mảng Thu mua của Vestas. (Ảnh: Vestas)

 
Trong hạng mục

Trong hạng mục "Hỗ trợ Tốt nhất cho Tăng trưởng Lợi nhuận", Vestas tôn vinh các nhà cung cấp đã hỗ trợ tốt nhất trong việc đạt được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty. (Ảnh: Schaeffler)

 
LIÊN LẠC

Phòng Kinh Doanh
Công ty Schaeffler Việt Nam
Dường số 3B, Khu Công
Nghiệp Amata, Long Bình,
Biên Hòa, Đồng Nai

Tel.  +84  8 22202777
Mail address

THÔNG TIN CHI TIẾT

heo dõi trên Twitter @schaefflergroup để có được tất cả các thông cáo báo chí và tin tức mới nhất của chúng tôi.

Các thông cáo báo chí

2016-07-29 | HO CHI MINH CITY

GIẢI THƯỞNG CHO HỢP TÁC THÀNH CÔNG

Schaeffler nhận giải thưởng "Hỗ trợ Tốt nhất cho Tăng trưởng Lợi nhuận" từ Vestas


Nhà sản xuất Tuabin gió Vestas đã tôn vinh Schaeffler với giải thưởng "Hỗ trợ Tốt nhất cho Tăng trưởng Lợi nhuận". Schaeffler và Vestas có ý định phát triển hơn nữa sự hợp tác trong tương lai.

Vestas, một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ và cũng là nhà sản xuất tua-bin gió lớn nhất thế giới đã vinh danh Schaeffler như là một nhà cung cấp có thành tích vượt trội với giải thưởng được đặt tên theo chiến lược của công ty Vestas, đó là "Hỗ trợ Tốt nhất cho Tăng trưởng Lợi nhuận". Vestas phân loại giải thưởng cho các nhà cung cấp hàng năm trong ba thể loại. Trong thể loại "Hỗ trợ Tốt nhất cho Tăng trưởng Lợi nhuận", Vestas tôn vinh các nhà cung cấp đã hỗ trợ tốt nhất trong việc đạt được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty.

Schaeffler đã được trao giải thưởng này trong "Hội nghị Nhà cung cấp của Vestas năm 2016" vào giữa tháng Sáu vừa qua. Tiến sĩ Stefan Spindler, thành viên Ban điều hành Schaeffler chịu trách nhiệm cho mảng Kinh doanh Công nghiệp, rất hài lòng về giải thưởng này: "Giải thưởng này tôn vinh những đóng góp của nhiều nhân viên Schaeffler - từ khâu phát triển sản phẩm cho đến toàn bộ chuỗi cung ứng lên đến quản lý tài khoản chính tại nhiều đất nước khác nhau, nơi chúng tôi cung cấp hỗ trợ cá nhân cũng như phát triển và sản xuất sản phẩm cho Vestas. Chúng tôi mong muốn phát triển hơn nữa sự hợp tác tuyệt vời này trong tương lai."

Schaeffler cung cấp cho Vestas chủ yếu với vòng bi tang trống đặc biệt được sử dụng như vòng bi trong trục cánh quạt trong tuabin gió 2MW và 3MW. Là một trong những nhà sản xuất vòng bi hàng đầu thế giới và là đối tác phát triển cho ngành công nghiệp tuabin gió, Schaeffler đã sản xuất vòng bi cho các tua bin gió trong hơn 30 năm qua.