Từ ngữ tìm kiếm

Động cơ điện - Báo cáo tình trạng của chúng cho Đám mây

Công ty dịch vụ công nghiệp Hà Lan SPIT Electrical Mechanical dựa vào kiến thức chuyên môn của Schaeffler khi thực hiện bảo trì máy móc cho khách hàng. Công ty đang chuyển từ phép đo ngoại tuyến thông thường sang các phép đo trực tuyến liên tục bằng cách sử dụng hệ thống giám sát tình trạng SmartCheck, do đó đã cắt giảm chi phí đáng kể.

SPIT và Schaeffler kết hợp kiến thức nghiệp vụ cụ thể với chuyên môn trong lĩnh vực giám sát tình trạng dựa trên đám mây. Đây là cách chúng tôi có thể thúc đẩy sự phát triển của sản phẩm dịch vụ theo cách tốt nhất có thể.

Armin Kempkes, phó chủ tịch công nghiệp giám sát tình trạng 4.0

Kết nối với đám mây Schaeffler cho phép SPIT tiếp cận với kiến thức chuyên môn nhiều năm của các kỹ sư Schaeffler về phân tích vòng bi và rung động dưới hình thức dịch vụ số. Ví dụ, dịch vụ số của “ConditionAnalyzer” đưa ra các chẩn đoán tự động về tình trạng của máy móc, cung cấp các phân tích chuyên sâu và tạo thông báo văn bản đơn giản.

Nhờ giải pháp của Schaeffler, sự cố cơ học của động cơ điện có thể được ngăn chặn một cách hiệu quả. Đối với công ty dịch vụ, việc hợp tác với Schaeffler có nghĩa là họ ít phải tham quan trực tiếp cơ sở của khách hàng và có thể lên kế hoạch bảo trì trước, do đó làm tăng hiệu quả và tính khả dụng của máy móc.

Người vận hành máy được thông báo bằng e-mail thông qua dịch vụ số của “ConditionAnalyzer” và có thể dễ dàng truy cập vào các thông báo này từ thiết bị di động của họ.
Người vận hành máy được thông báo bằng e-mail thông qua dịch vụ số của “ConditionAnalyzer” và có thể dễ dàng truy cập vào các thông báo này từ thiết bị di động của họ.
Mark Ent, Giám đốc điều hành của SPIT
Mark Ent, Giám đốc điều hành của SPIT

SPIT và Schaeffler là những đối tác hoàn hảo về giám sát tình trạng dựa trên đám mây và Schaeffler còn cung cấp các sản phẩm phù hợp để cho phép chúng tôi phát triển hơn nữa. Kiến thức chuyên môn bổ sung của Schaeffler tạo giá trị gia tăng cho khách hàng.

Mark Ent, Giám đốc điều hành của SPIT

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận