Từ ngữ tìm kiếm

Bảo trì 4.0 cho hoạt động Intralogistics

Khi phối hợp với SSI Schäfer, một trong những nhà cung cấp dịch vụ Intralogistics hiệu quả nhất thế giới, Schaeffler đã triển khai một hệ thống bảo trì thông minh cho máy móc thiết bị hoạt động tại trung tâm phân phối và lưu trữ mới nhất. Mục tiêu là để ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến, giảm đáng kể chi phí bảo trì và tăng tính khả dụng của máy. Vì mục đích này, hệ thống giám sát tình trạng của các hệ thống truyền động có liên quan đến vận hành và hệ thống bảo trì tự động hóa một phần sẽ được sử dụng.

Hình ảnh động: Bảo trì 4.0 cho hoạt động Intralogistics

Ngăn chặn thời gian chết ngoài dự kiến

Hệ thống giám sát tình trạng SmartCheck từ Schaeffler được sử dụng để liên tục theo dõi tình trạng của các hệ thống truyền động có liên quan đến hoạt động trong các hệ thống kho, chẳng hạn như hệ thống lưu trữ và truy xuất, trạm nâng và băng tải xoắn ốc. Thiệt hại máy bất thường có thể được xác định một cách đáng tin cậy và vào thời điểm thích hợp bằng phương pháp chẩn đoán rung tích hợp.

Los accionamientos de transporte y elevación se monitorizan continuamente con dispositivos SmartCheck.
Los accionamientos de transporte y elevación se monitorizan continuamente con dispositivos SmartCheck.
Subsistemas autónomos garantizan un flujo de material fiable en el nuevo centro de distribución y almacenaje de Schaeffler.
Subsistemas autónomos garantizan un flujo de material fiable en el nuevo centro de distribución y almacenaje de Schaeffler.

Giảm chi phí bảo trì và gia tăng tính khả dụng

Hệ thống bôi trơn Concept8 điều khiển trung tâm với các bánh răng bôi trơn được phát triển đặc biệt sẽ thực hiện việc tái bôi trơn chính xác và liên tục trên băng chuyền xích và con lăn trong quá trình vận hành. Do đó, việc bôi trơn quá mức, thời gian chết và ô nhiễm hệ thống gây ra bởi dầu bôi trơn dư thừa có thể được ngăn chặn một cách đáng tin cậy.

Dịch vụ số cung cấp các hành động được khuyến nghị

Trong tương lai, Schaeffler sẽ sử dụng dịch vụ đám mây kỹ thuật số của mình: “Trình phân tích hạn sử dụng” để tính toán hạn sử dụng còn lại của vòng bi trong các hệ thống truyền động và “Trình phân tích tình trạng” dành cho việc phân tích chuyên sâu tình trạng và bảo trì dự báo. Kỹ thuật viên bảo trì tự động nhận các hành động được đề xuất cụ thể và do đó có thể nhanh chóng và dễ dàng thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để đảm bảo chức năng của hệ thống của mình.

Phí tổn bảo trì thủ công là không đáng kể

Việc tích hợp dữ liệu tình trạng và các thông số vận hành trung tâm khác vào trực quan hóa được hiển thị trong khu vực điều khiển có nghĩa là KPI quan trọng có thể được xác định và điều chỉnh theo cách nhắm mục tiêu.

Bảo trì 4.0 cho hậu cần nội bộ nghĩa là tăng cường giám sát tình trạng, thêm hệ thống tự báo cáo, bảo trì tự động và do đó ít thời gian chết hơn đồng thời triển khai nhân viên bảo trì hiệu quả hơn.

Egon Grief, Giám đốc bảo trì tại Schaeffler's EDC Central

Egon Grief, Giám đốc bảo trì tại Schaeffler's EDC Central
Egon Grief, Giám đốc bảo trì tại Schaeffler's EDC Central
Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận