Từ ngữ tìm kiếm

Máy bơm có hệ thống Giám sát và Bôi trơn tự động

Schaeffler cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh có thể mở rộng cho Bảo trì tiên đoán 4.0 với các bộ phận, hệ thống và dịch vụ kỹ thuật số để theo dõi và bôi trơn một loạt máy móc. Hiệp hội cấp nước Perlenbach cũng dựa vào các giải pháp từ Schaeffler khi thực hiện công việc bảo trì máy bơm. Sự kết hợp giữa hệ thống giám sát tình trạng SmartQB và thiết bị bôi trơn Concept8 đảm bảo hoạt động trơn tru và đáng tin cậy.

Giám sát tình trạng qua các thông báo đơn giản

Hệ thống giám sát tình trạng SmartQB cấu hình sẵn sẽ thăm dò những bất thường trong động cơ điện, máy bơm, quạt và vòng bi, sau đó báo cáo nguyên nhân lỗi tiềm ẩn bằng các thông báo văn bản đơn giản sau khi xác định bất thường. Việc tích hợp hệ thống, được phát triển với sự hợp tác của Mitsubishi Electric, vào cấu hình trực quan hóa khu vực điều khiển có nghĩa là nhân viên bảo trì của Perlbach được thông báo về thiệt hại tiềm ẩn ở giai đoạn đầu và có thể tiến hành ngay lập tức các biện pháp bảo trì và mua bất kỳ bộ phận thay thế nào nếu cần thiết.

Là một hệ thống cắm và chạy (plug-and-play system) cấu hình sẵn, SmartQB không yêu cầu phải có kiến thức trước về giám sát tình trạng.
Là một hệ thống cắm và chạy (plug-and-play system) cấu hình sẵn, SmartQB không yêu cầu phải có kiến thức trước về giám sát tình trạng.
Joachim Dankwardt, phó giám đốc bộ phận thu mua/xử lý nước tại hiệp hội cấp nước Perlenbach
Joachim Dankwardt, phó giám đốc bộ phận thu mua/xử lý nước tại hiệp hội cấp nước Perlenbach

Các hệ thống giám sát máy thông thường rất tốn kém và phức tạp. Ngược lại, SmartQB rất dễ sử dụng đến nỗi nhân viên của chúng tôi không cần bất kỳ kiến thức cụ thể nào về chẩn đoán rung và có thể bắt đầu ngay lập tức.

Joachim Dankwardt, phó giám đốc bộ phận thu mua/xử lý nước tại hiệp hội cấp nước Perlenbach

Schaeffler cung cấp một loạt dịch vụ và sản phẩm cho việc giám sát và bôi trơn tất cả các loại thiết bị quan trọng - ngay cả đối với các cơ sở nhỏ.

Thomas Schmitz, Giám đốc dịch vụ giám sát tình trạng tại Schaeffler

Thomas Schmitz, Giám đốc dịch vụ giám sát tình trạng tại Schaeffler
Thomas Schmitz, Giám đốc dịch vụ giám sát tình trạng tại Schaeffler
Thiết bị bôi trơn Concept8 cung cấp tới tám điểm bôi trơn với lượng mỡ phù hợp.
Thiết bị bôi trơn Concept8 cung cấp tới tám điểm bôi trơn với lượng mỡ phù hợp.

Bôi trơn lại một cách chính xác theo yêu cầu

Lỗi bơm lần cuối xảy ra tại Perlenbach là do bôi trơn vòng bi quá mức. Schaeffler khắc phục vấn đề này bằng thiết bị bôi trơn Concept8. Bôi trơn không đủ hoặc quá nhiều có thể dẫn đến hư hỏng. Hư hỏng này có thể ngăn chặn bằng việc bôi trơn lại theo yêu cầu.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận