Sản phẩm

Tính toán

Nếu việc tính toán bạc đạn trở nên phức tạp thì chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn: dịch vụ tính toán của chúng tôi.

Chẳng hạn, phần mềm BEARINX cho phép chúng tôi thực hiện phân tích thiết kế của bạn trên máy tính và xác định chính xác liệu bạc đạn mà bạn lựa chọn có đạt được tuổi thọ cần thiết không.

Mô phỏng linh động cũng cho phép chúng tôi minh họa các kiểu di chuyển phức tạp hơn. Khi bạn thông báo cho chúng tôi về điều kiện vận hành cụ thể, chúng tôi có thể cho bạn biết cách vận hành của các cấu kiện của INA và FAG trong thiết kế của bạn.