ẤN PHẨM
 

Tập quảng cáo | 2014-02
BEARINX®-online Easy RopeSheave
Reliable calculation of rope sheave bearing supports

 
Tính toán

BEARINX-online Easy RopeSheave

Mô đun miến phí cho công việc tính toán đáng tin cậy đối với ổ đỡ vòng bi ròng rọc cáp.
Dịch vụ tốt là một truyền thống của Tập đoàn Schaeffler – cũng như sự phát triển và chế tạo các chi tiết chính xác với chất lượng tốt nhất. Để đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi được sử dụng một cách chính xác, chúng tôi cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết ngay từ giai đoạn phát triển.

Không gì dễ dàng hơn!
Với module mới BEARINX ® -online, "Easy RopeSheave ", bạn có thể tính toán hệ số an toàn tải trọng tĩnh và thời gian vận hành của một và nhiều ổ đỡ vòng bi ròng rọc cáp. Các dữ liệu chính xác về thiết kế hình học bên trong của vòng bi, bao gồm cả con lăn và biên dạng rãnh lăn sẽ được tính đến. Các kết quả tính toán có thể được tạo ra như một file PDF cho hồ sơ của bạn.

 

Giao diện người dùng thân thiện
Hệ thống menu tự giải thích sẽ hướng dẫn bạn qua việc nhập vào các dữ liệu về cấu trúc mô hình, lựa chọn vòng bi, và trường tải trọng. Có thể mô hình hóa đến tám ròng rọc cáp và một hoặc hai vòng bi cho mỗi ròng rọc, cũng như bạc lót thép tùy chọn giữa các vòng bi và ròng rọc cáp. Dữ liệu hình học của vòng bi INA và FAG được nạp từ một cơ sở dữ liệu tích hợp. Để tính toán một trường hợp tải trọng tĩnh hoặc bốn trường hợp tải trọng động các dữ liệu hoạt động sau đây là bắt buộc

  • Lực dây cáp,
  • Góc bọc,
  • Lực kéo xiên
  • Tốc độ dây,
  • Phân đoạn thời gian và
  • Nhiệt độ hệ thống.
 

Đăng ký và đăng nhập
Chương trình tính toán " BEARINX ® - trực tuyến Easy RopeSheave" chỉ phục vụ trực tuyến và có thể được sử dụng miễn phí không hạn chế. Sau khi đăng ký ban đầu, tốn rất ít thời gian, bạn có thể bắt đầu tính toán ngay lập tức.

Bạn có thể đăng ký / đăng nhập tại:
http://bearinx-online-easy-ropesheave.schaeffler.com