Tính toán

Tính toán Tuyến tính BEARINX-online

Phần mềm Tính toán Hiệu quả của INA/FAG - giờ đây bạn cũng có thể sử dụng
Dịch vụ này được cung cấp cho các khách hàng trực tiếp của INA/FAG và các đối tác bán hàng của INA/FAG.

 

Các công cụ tính toán khác hiện có trên thị trường thường tận dụng các phương pháp tính toán đơn giản hóa cao. Trong nhiều trường hợp, độ chuyển vị, độ nghiêng và sự cân nhắc các bàn trượt (giá đỡ) và đường dẫn cứng hoặc đàn hồi bị bỏ qua. Sự phân bổ trọng tải bên trong của bạc đạn - quyết định cho tuổi thọ - thường được xác định nhiều nhất bằng các phương pháp tiệm cận.

 

Với chương trình Tính toán Tuyến tính BEARINX-online, giờ đây bạn có thể xác định các ứng suất hiệu dụng đồng thời xem xét đến vô số trọng tải và động thái lệch của bạc đạn tuyến tính với đường dẫn và bàn trượt (giá đỡ). Và đương nhiên, các phép tính chính xác đối với việc phân phối trọng tải trong bạc đạn cũng được thực hiện, bao gồm áp lực tiếp xúc với tiết diện bộ phận lăn thực sự và vô số lớp tải trọng đặt trước.

 
Giao diện thân thiện với người sử dụng do tiếp cận cơ sở dữ liệu trợ giúp và tích hợp
 
Trục tuyến tính chuẩn có hai đường dẫn và bốn bạc đạn tuyến tính RUE45-E
 
Tính toán trực tuyến của một máy công cụ 3 trục
 
 

Giao diện người sử dụng trực giác

Các thuật toán được sử dụng trong chương trình Tính toán Tuyến tính Bearinx-online giống với các thuật toán được sử dụng trong BearinX tại Tập đoàn Schaeffler. Chương trình Tính toán Tuyến tính Bearinx-online cho phép bạn thực hiện các phép tính ngay tại bàn làm việc của bạn cho các hệ thống tuyến tính đa trục.

Giao diện người sử dụng trên nền Java hỗ trợ cho việc nhập dữ liệu đơn giản. Trình bày bằng biểu đồ cho các thiết kế của bạn cho phép bạn hình dung ra thiết kế của mình và kiểm tra dữ liệu một cách dễ dàng.

Bạn có thể tiếp cận dễ dàng dữ liệu và hình học đối với các bạc đạn tuyến tính trong danh mục sản phẩm của Tập đoàn Schaeffler từ một cơ sở dữ liệu tích hợp. Các máy chủ tính toán công suất lớn tại Tập đoàn Schaeffler sau đó sẽ thực hiện tính toán thực sự.

Kỹ sư ở phía bạn

Các tập tin nhập mà bạn tạo với chương trình Tính toán Tuyến tính Bearinx-online là tương thích với Bearinx. Điều này sẽ thuận tiện cho việc trao đổi thông tin tiếp theo với đội ngũ kỹ sư của chúng tôi và ngăn chặn lặp lại công việc.

Các kết quả toàn diện trong định dạng HTML cũng như trình bày áp lực và phân phối trọng tải bên trong bạc đạn bằng biểu đồ giúp bạn dễ dàng phân tích hơn các biến thể thiết kế của mình. Một hệ thống hỗ trợ hướng dẫn chi tiết trực tuyến sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng tiềm năng đầy đủ của chương trình Tính toán Tuyến tính Bearinx-online.

 
Không phải mọi thứ đều có thể được thực hiện trực tuyến. Liên lạc riêng với bạn là điều rất quan trọng khi thiết kế các hệ thống tuyến tính.

Hợp tác với nhau thậm chí còn chặt chẽ hơn.

Chương trình Tính toán Tuyến tính BearinX-online được phát triển không phải để chuyển các dịch vụ hỗ trợ và tính toán ra khỏi tập đoàn Schaeffler hay chuyển chúng cho khách hàng. Ngược lại, do chúng tôi muốn hợp tác với bạn chặt chẽ hơn mục tiêu của chúng tôi là tạo điều kiện cho bạn đưa ra sự lựa chọn ban đầu phù hợp cho các bạc đạn tuyến tính ngay trong quá trình phát triển để bạn có thể giảm số lần phát triển của mình.