Tính toán

Tính toán Vòng bi BEARINX-online

Phần mềm Tính toán Hiệu quả của INA/FAG - giờ đây bạn cũng có thể sử dụng
Dịch vụ này được cung cấp cho các khách hàng trực tiếp của INA/FAG và các đối tác bán hàng của INA/FAG.

 

Các công cụ tính toán khác hiện có trên thị trường thường tận dụng các phương pháp tính toán đơn giản hóa cao. Trong nhiều trường hợp, vị trí nghiêng của các bạc đạn được tạo ra do lệch thân và động thái lệch khác nhau là hiện diện cho vô số thiết kế bạc đạn bị bỏ qua. Sự phân bổ trọng tải bên trong của bạc đạn - quyết định cho tuổi thọ - thường được xác định nhiều nhất bằng các phương pháp tiệm cận.

 

Với phần mềm BEARINX-online, giờ đây bạn có thể xác định ứng suất thực khi xem xét đến lệch trục và động thái lệch của bạc đạn được tính toán. Và đương nhiên, các phép tính chính xác đối với việc phân phối trọng tải trong bạc đạn cũng được thực hiện, bao gồm áp lực tiếp xúc với tiết diện bộ phận lăn thực sự.

 
Giao diện nhập dữ liệu thân thiện với người sử dụng cho việc lắp ráp trục chính
 
Bạc đạn từ cơ sở dữ liệu của INA/FAG
 
Trình bày phản ứng trục bằng biểu đồ
 
 

Giao diện người sử dụng trực giác

Các thuật toán được sử dụng trong chương trình Tính toán Trục chính BEARINX-online cũng giống với các thuật toán được sử dụng trong BEARINX tại INA và FAG. BEARINX-online cho phép bạn thực hiện các phép tính ngay tại bàn làm việc của bạn cho các hệ thống một trục đơn kết hợp một vài bạc đạn.

Giao diện người sử dụng trên nền Java hỗ trợ cho việc nhập dữ liệu đơn giản. Trình bày bằng biểu đồ cho các thiết kế của bạn cho phép bạn hình dung ra thiết kế của mình và kiểm tra dữ liệu một cách dễ dàng.

Bạn có thể tiếp cận dễ dàng dữ liệu và hình học đối với các bạc đạn trong danh mục sản phẩm của INA và FAG từ một cơ sở dữ liệu tích hợp. Các máy chủ tính toán công suất lớn tại INA sẽ thực hiện tính toán thực sự.

Kỹ sư ở phía bạn

Các tập tin mà bạn tạo ra với chương trình Tính toán Trục chính BEARINX-online là tương thích với BEARINX. Điều này sẽ thuận tiện cho việc trao đổi thông tin tiếp theo với đội ngũ kỹ sư của chúng tôi và ngăn chặn lặp lại công việc.

Các kết quả toàn diện trong định dạng HTML cũng như trình bày phản ứng trục và phân phối trọng tải bên trong bạc đạn bằng biểu đồ giúp bạn dễ dàng phân tích hơn các biến thể thiết kế của mình. Một hệ thống hỗ trợ hướng dẫn chi tiết trực tuyến sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng tiềm năng đầy đủ của chương trình Tính toán Trục chính BEARINX-online.

Phụ trương 4 của DIN ISO 281 (tháng 04/2003) chứa định nghĩa đầu tiên đối với việc tính toán tuổi thọ chuẩn sử dụng các quy trình tính toán bằng máy tính hiện đại. Và đương nhiên, bạn có thể tìm thấy quy trình này trong phiên bản mới của BEARINX-online.

 
Không phải mọi thứ đều có thể được thực hiện trực tuyến: Liên lạc riêng với bạn là điều rất quan trọng khi thiết kế các bạc đạn trục chính.

Hợp tác với nhau thậm chí còn chặt chẽ hơn.

Chương trình Tính toán Trục chính BEARINX-online được phát triển không phải để chuyển các dịch vụ hỗ trợ và tính toán ra khỏi INA và FAG hay chuyển chúng cho khách hàng. Ngược lại, do chúng tôi muốn hợp tác với bạn chặt chẽ hơn mục tiêu của chúng tôi là tạo điều kiện cho bạn đưa ra sự lựa chọn ban đầu phù hợp cho các bạc đạn ngay trong quá trình phát triển để bạn có thể giảm số lần phát triển của mình.