THÔNG TIN CHI TIẾT

TraceParts online

Những hỗ trợ cộng thêm về cách sử dụng được đưa ra trong chức năng trợ giúp của Traceparts (Traceparts help) hoặc liên hệ

theo Điện thoại. +49 (0) 96 21 - 91 73 - 0

medias Help (medias trợ giúp)

 

medias trợ giúp

Đọc "Tải dữ liệu CAD 3D" khi bạn truy cập lần đầu tiên vào "PowerParts on Web".

Tải dữ liệu CAD 3D

 
Sản phẩm

Dữ liệu thiết kế

Người sử dụng có thể nhập các tập tin vào các hệ thống CAD của chính họ một cách trực tiếp

Trong phạm vi hợp tác với TraceParts, hiện nay INA và FAG đã mở rộng các dịch vụ cho các sản phẩm của mình. Thêm vào đó medias® professional (medias® chuyên nghiệp), hệ thống hỗ trợ và lựa chọn sản phẩm, hiện nay tất cả các bản vẽ 2D và các mô hình 3D đều đã sẵn có trên cổng điện tử "TraceParts trực tuyến" ("TraceParts online").

Giờ bạn đã có thể có được dữ liệu thiết kế cho các sản phẩm INA và FAG bằng cách nhập chúng vào từ cổng "TraceParts online" của Traceparts.

 

Bạn có thể thực hiện việc này bằng một trong hai cách sau đây:

 • Đến trang bắt đầu của dữ liệu thiết kế INA và FAG trong cổng "TraceParts online" ("TraceParts trực tuyến") và chọn sản phẩm bạn muốn:
  các sản phẩm INA/FAG tại TraceParts online
 • Trong chương trình medias® professional (medias® chuyên nghiệp), hệ thống lựa chọn và hỗ trợ sản phẩm, hãy chọn sản phẩm bạn muốn và thao tác này sẽ dẫn bạn đến trang chứa thông tin mà bạn có thể tải về cho sản phẩm được chọn:
  Online medias® professional

Lưu ý:

Bạn muốn sử dụng tập tin CAD do INA hoặc FAG phát triển trên hệ thống CAD của mình. Các bản vẽ CAD và những mẫu mã sản phẩm của INA và FAG đều được tạo ra một cách rất cẩn thận và các dữ liệu cũng đều được kiểm tra về tính đúng đắn và độ xác thực. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ một dữ liệu nào chưa chính xác hoặc chưa hoàn tất.

Do sự phát triển không ngừng của các sản phẩm do chúng tôi sản xuất, chúng tôi giữ quyền sửa đổi đối với phạm vi sản phẩm và đối với những thiết kế sản phẩm. Chúng tôi giữ tất cả các quyền về nhãn hiệu, thương hiệu, các bằng sáng chế, các bản vẽ và các mẫu sản phẩm. Chúng tôi không biết sản phẩm sẽ được lắp đặt như thế nào cũng như các điều kiện hoạt động của sản phẩm đó; hơn nữa, sự khác biệt có thể xảy ra do kết quả của sự khác biệt trong các cấu hình của hệ thống CAD. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của những sản phẩm đã được lựa chọn hoặc về hiệu quả vận hành của sản phẩm trên hệ thống CAD của bạn.

Vì thế chúng tôi đặc biệt khuyến cáo rằng:

 • Tất cả
 • những kích thước lắp ráp có liên quan phải được kiểm tra bằng việc sử dụng thông tin trong bản vẽ kích thước.
 • Tính phù hợp, công suất hoạt động và tuổi thọ mong muốn của sản phẩm cần phải được kiểm tra bằng cách sử dụng các phương pháp phù hợp: chương trình tính toán
 • Tính phù hợp của sản phẩm cần được kiểm tra bằng các phương tiện dùng trong việc kiểm tra.
 • Trong trường hợp có nghi ngờ về sản phẩm, hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được hướng dẫn. Dịch vụ kỹ thuật.