Vòng bi tuyến tính và ổ trượt tuyến tính

Các bộ phận tuyến tính truyền động

 

Sự tiến bộ nhanh chóng trong tự động hóa quy trình sản xuất và quy trình lắp ráp đã đẩy mạnh sự phát triển của các cấu kiện dẫn động hoàn chỉnh. Các cấu kiện này bao gồm một hệ thống dẫn hướng chính xác, một đường ray đỡ rắn, một bộ dẫn động động cơ phụ không ăn mòn và một hệ thống kiểm soát thân thiện với người sử dụng.