THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các bộ truyền động tuyến tính
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Các bộ phận tuyến tính truyền động

Bộ truyền động tuyến tính

Các bộ truyền động tuyến tính là các hệ thống mô đun được tích hợp lại, chứa tất cả các thành phần cần thiết cho hoạt động.

Các hệ thống dẫn hướng trong các bộ truyền động tuyến tính này là dựa vào các kết cấu ổ bi tuyến tính và đường dẫn của chuỗi KUE, KUVE hoặc KUSE hoặc trên các hệ thống dẫn hướng con lăn đỡ xích của chuỗi LF hoặc các hệ thống dẫn hướng dạng phẳng. Các hệ thống này được dẫn động bởi các phương tiện dẫn động vít me bi, dây đai có răng hoặc dẫn động trực tiếp (động cơ tuyến tính)