THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các bàn tuyến tính
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Các bộ phận tuyến tính truyền động

Các bản tuyến tính

Các bàn tuyến tính được sử dụng khi các khối lớn hơn được di chuyển trong một hoặc nhiều hệ trục. Do các khoảng cách lớn giữa các điểm tựa, các bàn tuyến tính này cũng có khả năng hỗ trợ các mômen xoắn cao. Các hệ thống dẫn hướng được sử dụng là các ổ bi tuyến tính hoặc các kết cấu ổ bi tuần hoàn tuyến tính và dẫn hướng.

Các bàn tuyến tính có sẵn mà không có bộ phận dẫn động hoặc có bộ dẫn động vít me bi, bộ dẫn động vít bước tiến hình thang hoặc bộ dẫn động trực tiếp.

Phạm vi của các cấu kiện tuyến tính truyền động được bổ sung bởi các bộ điều khiển, động cơ và các hộp số phù hợp một cách đặc biệt với nhau để đưa ra hiệu suất tối ưu.