Vòng bi tuyến tính và ổ trượt tuyến tính

Các hệ thống dẫn hướng dạng khung phẳng

 

Khi các vòng bi định vị hoặc không định vị tuyến tính có công suất tải cực cao và yêu cầu phải chạy rất êm vì chiều dài các khoảng chạy có hạn thì có thể sử dụng các hệ thống dẫn hướng khung phẳng. Các hệ thống dẫn hướng có độ chắc cực cao, độ chính xác cao và ma sát nhỏ và yêu cầu khá ít không gian so với các hệ thống dẫn hướng tuyến tính.

Các hệ thống dẫn hướng khung phẳng bao gồm một cấu trúc đường dẫn được cách biệt bởi các khung phẳng chứa các con lăn kim, con lăn hình trụ hoặc bi.