THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các hệ thống dẫn hướng khung phẳng có khung phẳng chứa con lăn dạng kim
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Các hệ thống dẫn hướng dạng khung phẳng

Đường dẫn J/S với khung phẳng trục lăn kim

Các hệ thống dẫn hướng này bao gồm các đường dẫn chữ J và S được phân cách bởi các khung phẳng chứa con lăn dạng kim. Các khung này được sử dụng như các bạc đạn không định vị và cho các chiều dài hành trình có giới hạn.

Các thanh trượt có dạng cao và phẳng. Các khung được làm bằng kim loại hoặc nhựa và có thiết kế một dãy hoặc hai dãy.