THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các hệ thống dẫn đường khung phẳng có lớp ổ trượt trơn có góc
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Các hệ thống dẫn hướng dạng khung phẳng

Đường dẫn M có lớp trượt phẳng và đường dẫn V

Các hệ thống dẫn hướng này bao gồm các đường dẫn hình chữ M với một lớp trượt phẳng và các đường dẫn chữ V như một đường liên hợp. Chúng được sử dụng đặc biệt để hỗ trợ tải tĩnh hoặc động, nơi mà không thể bôi trơn bằng dầu mỡ hoặc chỉ có thể bôi trơn dầu mỡ từ ban đầu hoặc nơi cần có một mức ma sát tăng lên để giảm xóc. Các hệ thống dẫn hướng cũng phù hợp với việc bôi dầu hoặc mỡ và có cùng các kích thước lắp ráp như các đường dẫn M/V có khung phẳng. Các đường dẫn được cung cấp trong các cấp độ Q6 và Q10.