Vòng bi tuyến tính và ổ trượt tuyến tính

Ổ đũa tuyến tính

 

Các ổ đũa tuyến tính phù hợp khi liên kết với các đường dẫn cho các cấu trúc bạc đạn định vị/định vị hoặc định vị/không định vị và thiết lập nên một hệ thống cấu trúc bạc đạn cho chuyển động tuyến tính với chiều dài khoảng chạy không giới hạn. Trong các cấu trúc đóng, chúng có thể hỗ trợ các loại tải từ tất cả các hướng và mô men của tất cả các hệ trục. Khả năng chịu tải của chúng là rất cao và khoảng cách yêu cầu là rất nhỏ. Các hệ thống dẫn hướng có thể được tải trước bằng các chốt điều chỉnh và có độ chắc chắn rất cao khi được tải trước.

Vì các yếu tố dẫn hướng có một phạm vi linh hoạt về các cấu trúc có thể, nên các hệ thống dẫn hướng con lăn tuần toàn tuyến tính phù hợp với rất nhiều các ứng dụng trong ngành chế tạo máy nói chung, đặc biệt đối với các hệ thống dẫn hướng tuyến tính trong các máy công cụ, nơi yêu cầu cần có độ chính xác cao về dẫn hướng và định vị qua các khoảng cách đường ngang khá dài.

Phạm vi này được bổ sung bằng các chốt điều chỉnh cho thiết lập chính xác của tải trước, các thiết bị thiết lập để đo lường sự biến dạng của cấu trúc gần kề, nơi các lực tải trước phải được hỗ trợ và các ống nối cho việc lắp ráp dễ dàng các ổ đũa tuyến tính với độ nghiêng 45°.