THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các cấu kiện của vòng bi tuyến tính
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa tuyến tính

Vòng bi tuần hoàn tuyến tính

Các ổ đũa tuyến tính có sẵn trong một thiết kế mà tại đó các con lăn hình trụ được phân cách với nhau bằng các vòng cách, một phiên bản bổ sung hoàn chỉnh và một yếu tố phiên bản có góc. Thiết kế với các vòng cách chạy đặc biệt trơn tru và êm, được hàn kín tại các mặt cuối của nó. Ổ đũa tuyến tính bổ sung đầy đủ phù hợp với các mức nhiệt độ, tốc độ và gia tốc cao. Các yếu tố có góc là đặc biệt phù hợp, do cấu trúc góc 90° của hai ổ đũa tuyến tính, cho các chi tiết đóng. Thiết kế này được hàn kín tất cả các mặt.