THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các hệ thống dẫn hướng khung cỡ nhỏ
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Vòng bi tuyến tính và ổ trượt tuyến tính

Các hệ thống dẫn hướng dạng khung cỡ nhỏ

Các cấu kiện giá trượt thu nhỏ

Các cấu kiện giá trượt cỡ nhỏ có các khung phẳng trục lăn hình trụ, chống ăn mòn, hệ thống dẫn hướng khung sẵn sàng để lắp ráp được sử dụng cho các chiều dài khoảng chạy có giới hạn. Chúng có công suất tải cao, độ cứng cao và độ chính xác cao trong khi yêu cầu rất ít không gian. Vì có thiết kế gọn, chúng có thể thường xuyên được sử dụng để thay thế cho các hệ thống dẫn hướng yêu cầu nhiều không gian hơn. Các cấu kiện này được sản xuất với các chiều dài giá trượt và đường dẫn rất lớn, cho ta các thiết kế tiết kiệm chi phí.

Các cấu kiện giá trượt cỡ nhỏ là các vòng bi định vị tuyến tính. Các cấu kiện này có thể hỗ trợ các lực từ mọi hướng - ngoài hướng của chuyển động - và các mô men về tất cả các hệ trục, cứng hơn so với các kết cấu ổ bi tuần hoàn tuyến tính và dẫn hướng và chạy rất trơn tru và chính xác.

Các cấu kiện này đặc biệt phù hợp với các chiều dài khoảng chạy ngắn, các chuyển động có độ ma sát thấp, các chuyển động dao động và các tải cao với độ cứng cao. Các lĩnh vực sử dụng ưu tiên của chúng bao gồm thiết bị y tế, kỹ thuật điện, khoa học người máy và các thiết bị phòng thí nghiệm cũng như các ứng dụng dưới các điều kiện phòng sạch.

Các bộ dẫn hướng tuyến tính cỡ nhỏ

Các bộ dẫn hướng tuyến tính cỡ nhỏ có các khung phẳng con lăn hình trụ là các vòng bi định vị chống ăn mòn và sẵn sàng lắp ráp cho các chiều dài khoảng chạy có giới hạn và được tải trước khi đã lắp ráp Các hệ thống dẫn hướng tuyến tính này có công suất tải cao, độ cứng cao và độ chính xác cao trong khi yêu cầu rất ít không gian. Vì khoảng cách giữa các yếu tố dẫn hướng có thể đa dạng về thiết kế, nên các yếu tố này có thể dễ dàng phù hợp với các kết cấu liền kề được xác định trước. Các bộ này được cung cấp với nhiều độ dài khác nhau cho các ứng dụng cụ thể.

Các bộ này đặc biệt phù hợp với các chiều dài khoảng chạy ngắn, các chuyển động có độ ma sát thấp, các chuyển động dao động và các tải cao với độ cứng cao.