THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các hệ thống dẫn hướng phẳng cỡ nhỏ
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Vòng bi tuyến tính và ổ trượt tuyến tính

Các hệ thống dẫn hướng dạng phẳng cỡ nhỏ

Các hệ thống dẫn hướng phẳng tuyến tính cỡ nhỏ là các hệ thống dẫn hướng sẵn sàng cho lắp ráp và không cần bảo dưỡng. Chúng có các đặc điểm trượt tốt, phù hợp với điều kiện chạy khô, có độ hở có thể điều chỉnh và có đặc tính mạnh chống lại các ảnh hưởng của hóa chất. Về mặt không gian thiết kế, các hệ thống dẫn hướng phẳng cỡ nhỏ có cùng các kích thước lắp ráp như các kết cấu ổ bi tuần hoàn tuyến tính cỡ nhỏ và đường dẫn. Các cấu kiện này được sản xuất với rất nhiều các kích thước giá trượt và chiều dài của đường dẫn, cho ta các thiết kế tiết kiệm chi phí.

Các hệ thống dẫn hướng phẳng tuyến tính cỡ nhỏ là các vòng bi định vị tuyến tính với ít nhất một giá trượt. Các cấu kiện này có thể hỗ trợ các lực từ mọi hướng - ngoài hướng của chuyển động - và các mô men lực về tất cả các hệ trục, vận hành phần lớn không phụ thuộc vào sự tiến gián đoạn, có tính mòn thấp và không bắt bẩn.