THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn cấu trúc bi lăn.
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn

Các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn cấu trúc bi lăn

Các kết cấu ổ bi tuần hoàn tuyến tính 6 dãy và đường dẫn

Các kết cấu ổ bi tuần hoàn tuyến tính 6 dãy và đường dẫn KUSE là các hệ thống dẫn hướng dựa vào bi với khả năng chịu tải và độ cứng cao nhất. Chúng bao gồm ít nhất một giá trượt với một hệ thống bi bổ sung đầy đủ, một đường dẫn, các con chạy đàn hồi được tích hợp trên các mặt cuối của giá trượt, các dải đệm bịt kín bên mặt dưới của giá trượt và các chốt đóng bằng nhựa.

Các kết cấu ổ bi tuần hoàn tuyến tính và đường dẫn KUSE phù hợp với các gia tốc lên tới 150m/s2, tốc độ lên tới 300 m/phút và nhiệt độ vận hành từ –10 °C đến +100 °C. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng với các chiều dài khoảng chạy dài không giới hạn, tải cao tới rất cao và độ cứng cao tới rất cao.

Các kết cấu ổ bi tuần hoàn tuyến tính 4 dãy và đường dẫn

Các kết cấu ổ bi tuần hoàn tuyến tính 4 dãy và đường dẫn KUVE là phạm vi đường một ray linh hoạt nhất và toàn diện nhất của INA. Các cấu kiện này bao gồm ít nhất một giá trượt với một hệ thống bi bổ sung đầy đủ, một đường dẫn, các con chạy đàn hồi được tích hợp trên các mặt cuối của giá trượt, các dải đệm bịt kín bên mặt trên và mặt dưới của giá trượt và các chốt đóng bằng nhựa

Các kết cấu ổ bi tuần hoàn tuyến tính và đường dẫn KUVE phù hợp với các gia tốc lên tới 150 m/s2, tốc độ lên tới 300 m/phút và nhiệt độ vận hành từ –10 °C đến +100 °C. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng với các chiều dài khoảng chạy không giới hạn, tải cao, độ cứng cao và ma sát thấp.

Các cấu kiện này cũng có sẵn trong một thiết kế với tiếng ồn đã dược tối ưu hóa đến chất lượng X-life.

Các kết cầu ổ bi tuần hoàn tuyến tính 2 dãy và đường dẫn

Các kết cấu ổ bi tuần hoàn tuyến tính 2 dãy và đường dẫn là sự lựa chọn thay thế tiết kiệm nơi mà các hệ thống dẫn hướng có các yêu cầu tải không lớn lắm được quan tâm. Các cấu kiện này bao gồm ít nhất một giá trượt với một hệ thống bi bổ sung đầy đủ, một đường dẫn, các con chạy đàn hồi được tích hợp ở các mặt cuối của giá trượt, các dải đệm bít kín bên mặt dưới của giá trượt và các chốt đóng bằng nhựa.

Kết cấu ổ bi tuần hoàn tuyến tính và đường dẫn phù hợp với các gia tốc lên tới 150 m/giây2, tốc độ lên tới 180 m/phút và nhiệt độ vận hành từ –10 °C đến +100 °C. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng với các chiều dài khoảng chạy dài không giới hạn, tải trung bình, độ cứng trung bình và ma sát thấp.