THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các cấu kiện ổ bi tuyến tính
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn

Các cấu kiện ổ bi tuyến tính

Các hệ thống dẫn hướng tuyến tính với các cấu kiện ổ bi tuần hoàn tuyến tính bao gồm các cấu kiện ổ bi, các giá trượt và đường dẫn. Chúng cho phép các khoảng cách hỗ trợ lớn, có độ hở có thể điều chỉnh và có độ chính xác tiêu chuẩn hạng G3.

Các cấu kiện ổ bi bổ sung đầy đủ chạy trên một hoặc cả hai mặt của các đường dẫn và cho dù có các kích thước nhỏ, chúng vẫn có khả năng chịu tải cao. Nếu các cấu kiện ổ bi là trục vít được ráp vào các giá trượt, thì cùng với các đường dẫn chúng hình thành các kết cấu ổ bi tuần hoàn tuyến tính 4 dãy và đường dẫn. Các cấu kiện ổ bi được bịt kín tại tất cả các mặt bằng các con chạy trên các mặt cuối và trên các dải đệm bít kín, hình thành một đệm bịt khe hở liên kết với đường dẫn. Các cấu kiện ổ bi tuần hoàn tuyến tính có thể được bôi trơn lại.

Các giá trượt bao gồm một thân nhôm có lớp ôxit hóa anốt và 2 cấu kiện ổ bi tuần hoàn tuyến tính. Giá trượt có hai rãnh chữ T để định vị tới cấu trúc liền kề. Độ hở có thể được điều chỉnh bằng ba ốc vít trên thân của giá trượt; các ốc vít này siết vào phía sau của cấu kiện ổ bi.

Các đường dẫn có sẵn với các mặt lăn trên một hoặc cả hai mặt. Chúng được chế tạo từ thép đã tôi cứng và được mài ở tất cả các mặt.